tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 65 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 26.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bohaterów Warszawy przebywa osoba w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił mężczyznę siedzącego na chodniku, który swoim zachowaniem, zakłócał spokój i porządek publiczny używając przy tym słów wulgarnych. Z uwagi na brak przeciwskazań związanych z zagrożeniem życia i zdrowia, mieszkaniec Bieganowa został przewieziony do PDOZ i osadzony do wytrzeźwienia. Następnego dnia Radosław M., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.    

Ponadto:

W dniu 27.01.2021 Funkcjonariusze SM w trakcie realizacji zadań, w patrolu zmotoryzowanym, ujrzeli podpierającego się laską, siedzącego mężczyznę na cokole ogrodzenia, przy ul. Ludwika Waryńskiego, który stwarzał wrażenie zagubionego. Mężczyzna w sędziwym wieku, był bez obuwia, jedynie w samych skarpetach i trzymał się z trudem ogrodzenia. Widać było, że jakiś już czas przebywał na zewnątrz i opadał z sił. Strażnicy bezzwłocznie doprowadzili mężczyznę do radiowozu, aby udzielić mu schronienia przed chłodem, a następnie podjęli czynności, w celu uzyskania konkretnych informacji w związku z zaistniałym zdarzeniem. Jak się okazało mężczyzna oddalił się samowolnie ze szpitala, jak wcześniej podejrzewali funkcjonariusze SM. Patrol Straży Miejskiej przewiózł mężczyznę do szpitala, gdzie pozostawił go pod opieką lekarzy. Dzięki prawidłowej reakcji strażników miejskich, została szybko i skutecznie udzielona osobie potrzebującej skuteczna pomoc. Być może uratowało to życie zabłąkanemu starszemu mężczyźnie, szczególnie, kiedy temperatura na zewnątrz była poniżej 0 stopni Celsjusza.

W dniu 26.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w bloku przy ul. Izy Zielińskiej na 11 piętrze wieżowca, tzw. łączniku przebywa osoba bezdomna. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił młodego człowieka. W trakcie czynności nie stwierdzono wykroczenia, w związku z tym osoba została pouczona oraz zdyscyplinowana do opuszczenia ww. miejsca.

W dniu 27.01.2021 do siedziby straży miejskiej stawiła się starsza kobieta z prośbą o udzielenia jej pomocy w odzyskaniu utraconych pamiątek, które przez omyłkę wyrzuciła do kontenera na odzież używaną. Jak tłumaczyła, robiła porządek z niepotrzebnymi ubraniami i wraz nimi wrzuciła do pojemnika przedmioty, które dla niej stanowiły wartość sentymentalną. Dyżurny SM, podjął niezwłoczne czynności w celu ustalenia właściciela pojemnika, a następnie skontaktował się z nim, przekazując informację o niecodziennym zdarzeniu. Następnego dnia rano, o umówionej godzinie podjechała osoba upoważniona do otwarcia pojemnika i w obecności strażników miejskich udostępniła go do przeszukania poszkodowanej kobiecie. Jak się okazało, nie udało się odnaleźć utraconych pamiątek, ponieważ kobieta przypomniała sobie, że dwa tygodnie wcześniej, również wyrzucała niepotrzebne ubrania do tego samego pojemnik, które niestety zostały już zabrane. Apelujemy o rozwagę, niepotrzebne rzeczy należy wielokrotnie przejrzeć i upewnić się, że są dla nas zbędne, zanim się ich pozbędziemy.

W dniu 27.01.2021 dyżurny SM otrzymał niecodzienne zgłoszenie, od mieszkanki Żyrardowa, zamieszkałej przy ul. Kapitana Pałaca. Tego dnia kobieta przeżyła dramatyczne chwile bezsilności, kiedy jej chory mąż osunął się z łóżka. Z powodu choroby nie był w stanie samodzielnie się podnieść, a zgłaszająca nie była w stanie pomóc mężczyźnie. Szukając ratunku, zadzwoniła pod numer alarmowy Straży Miejskiej. Dyżurny SM przyjął zgłoszenie do pilnej realizacji, wysyłając na podany adres patrol SM. Na miejscu strażnicy miejscy udzielili niezbędnej pomocy mężczyźnie podnosząc go z podłogi i sadzając na wersalce. Zgłaszająca była wdzięczna za okazaną pomoc udzieloną jej mężowi.

W dniu 27.01.2021 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Romualda Mielczarskiego, dyscyplinując pracownika prowadzonej budowy w celu uprzątnięcia z chodnika resztek materiałów budowalnych, które przez ogrodzenie przedostały się na ciąg pieszy. Jednocześnie zostały podjęte czynności, zmierzające do zdyscyplinowana pracowników budowy, do realizacji ciążących na nich obowiązków oraz przestrzegania przepisów. 

W dniu 27.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z komina budynku jednorodzinnego przy ul. Wypoczynkowej wydobywa się gęsty zółto-zielony dym. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności w celu przeprowadzenia kontroli przy piecu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Prawdopodobnie przyczyną zadymienia było nieumiejętne rozpalanie pieca.  

W dniu 28.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Żabiej ktoś spala na zewnątrz śmieci. Wysłano na miejsce Patrol SM. W trakcie prowadzonych czynności ustalono, że osoby,

które rozpaliły ognisko, ponieważ chciały się ogrzać podczas wykonywania prac porządkowych na zewnątrz. W palenisku nie stwierdzono odpadów, jedynie drewniane klocki. Wobec osoby zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.  

W sobotę tj. 30.01.2021 około godziny 10:30 doszło do zdarzenia, w rejonie Targowiska Miejskiego. Do patrolu straży miejskiej podszedł mężczyzna z prośba o pomoc. Przekazał on funkcjonariuszom, że jego 4 i 5 – letnie córeczki, zagubiły się. Strażnicy natychmiast rozpoczęli poszukiwanie dzieci. Z przekazu ojca, dziewczynki wyszły samowolnie z jego samochodu, gdy ten wcześniej podjechał do mechanika i pozostawił je bez opieki w pojeździe. Po pewnym czasie, gdy wrócił do auta zorientował się, że dzieci tam nie ma. Zaniepokojony ojciec szukał pomocy u patrolujących rynek strażnikach miejskich. Ci od razu rozpoczęli poszukiwania zaginionych sióstr. Funkcjonariusze SM sprawdzali przylegające do rynku ulice oraz cały teren targowiska, w celu odnalezienia zaginionych dzieci, gdy nagle ujrzeli dwie zapłakane istotki, odpowiadające rysopisowi. Chwilę później szczęśliwie wróciły pod opiekę ojca, który nie pomyślał na jakie niebezpieczeństwo i stres naraził swoje pociechy. Pamiętajmy, kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7 albo nad inną osobą niezdolną rozpoznać lub obronić się przed niebezpieczeństwem, dopuszcza do jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zdrowia człowieka, podlega karze grzywny albo karze nagany. Straż Miejska apeluje do rodziców o rozsądek, dbajmy o bezpieczeństwo naszych najbliższych, nie narażajmy ich również na niepotrzebny stres, konsekwencje takiego zachowania mogą być tragiczne. Funkcjonariusze SM przypomnieli o powyższym ojcu dziewczynek, udzielając pouczenia.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie pomagała czterokrotnie w uruchomieniu samochodów za pomocą urządzenia rozruchowego. Pomocy potrzebowali mieszkańcy przy ul. Gabriela Narutowicza, Juliusza Słowackiego i Romualda Mielczarskiego. W każdym przypadku udało się pomóc mieszkańcom ku ich zadowoleniu.

Podczas pełnionych służb dokonano 14 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 38 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 14 dotyczyło m.in.: braku oznak usuwania śliskości na chodnikach; zanieczyszczonej jezdni po kolizji pojazdów; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych.