tel. alarmowy – 986

W dniach 10 i 11.02.2021 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole przy piecu, w budynku przy ul. Wypoczynkowej oraz Adama Mickiewicza. Funkcjonariusze SM, podjęli czynności w związku ze zgłoszeniem. Przeprowadzona kontrola w pierwszym terminie nie wykazała nieprawidłowości, jednak w dniu 11.02.2021 zgłoszenie potwierdziło się, iż najemca lokalu spala w piecu niedozwolone materiały. W związku z powyższym wobec lokatora nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym, której Paweł K., nie przyjął. Wobec powyższego został skierowany wniosek do Sądu o ukaranie.