tel. alarmowy – 986

W dniu 08.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Adama Mickiewicza agent ochrony, pełniąc swój dyżur w pawilonie handlowym, pracuje bez maseczki. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie, dotyczące nieprzestrzegania przez ww. zakazów i nakazów związanych z pandemią Covid -19. Wobec mężczyzny zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Kilka minut po interwencji, do dyżurnego wpłynęło kolejne zgłoszenie, dotyczące tej samej osoby. W związku z powyższym, za lekceważenie przepisów prawa, strażnicy miejscy podjęli kolejne czynności, tym razem zmierzające do ukarania Wojciecha W.