tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 50 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 13.02.2021 operator monitoringu zauważył w Paku Dittrich, trzy osoby, które niestosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił dwie osoby spożywające alkohol. Wobec obywateli Ukrainy nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym.   

Ponadto:

Straż Miejska w Żyrardowie odnotowuje coraz więcej zgłoszeń, w związku z rozpalaniem ognisk i wypalaniem śmieci czy odpadów. Apelujemy o rozwagę i właściwe reagowanie na te zagrożenia. Wszystkie, tego typu przypadki, kończą się ukaraniem mandatem karnym do wysokości 500 złotych. W dniu 08.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ciepłej, ktoś wypala materiały niedozwolone. Wysłany na miejsce patrol, po dotarciu na miejsce, potwierdził zgłoszenie. Za termicznie przekształcanie odpadów poza spalarnią odpadów, Stanisław T., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym. Po raz kolejny przypominamy, że palenie ognisk i wypalanie odpadów jest zabronione. Szczególnie uciążliwe są przypadki wypalania wilgotnych roślin, a także toksycznych śmieci w postaci odpadów plastikowych, gumowych itp. Dotyczy to też sytuacji, gdy tego typu materiały spalamy w piecach c.o. Mieszkańcy skarżą się na swoich sąsiadów, którzy zatruwają środowisko. Należy przy tym zaznaczyć, że wypalanie toksycznych substancji jest najbardziej szkodliwe dla nich samych. Wraz z toksycznym dymem unoszą się szkodliwe substancje, które następnie wdychamy. Następstwem tych zdarzeń mogą być liczne schorzenia układu oddechowego i nie tylko. Nie zatruwajmy środowiska, samych sobie i innych. Na szczęście sami mieszkańcy reagują na nieodpowiedzialne zachowania innych osób i dzwonią do dyżurnego SM pod numer alarmowy 986, w celu dokonania zgłoszenia.   

W dniu 08.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Adama Mickiewicza agent ochrony, pełniąc swój dyżur w pawilonie handlowym, pracuje bez maseczki. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie, dotyczące nieprzestrzegania przez ww. zakazów i nakazów związanych z pandemią Covid -19. Wobec mężczyzny zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Kilka minut po interwencji, do dyżurnego wpłynęło kolejne zgłoszenie, dotyczące tej samej osoby. W związku z powyższym, za lekceważenie przepisów prawa, strażnicy miejscy podjęli kolejne czynności, tym razem zmierzające do ukarania Wojciecha W.   

W dniu 08.02.2021 do dyżurnego SM wpłynęło zgłoszenie, dotyczące znalezienia przez zgłaszającego szczeniaka owczarka niemieckiego, w okolicy ul. Legionów Polskich. Udzielono pomocy mężczyźnie, w celu umieszczenia zwierzaka w schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej. W niedługim czasie, w schronisku pojawił się właściciel czworonoga. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu pasa, Paweł G. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 09.02.2021 dyżurny otrzymał zgłoszenie, że w piwnicy bloku spółdzielczego przy ul. Stefana Okrzei, przebywa osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Młody mężczyzna spał na ziemi, przykryty kocem. Osobę bez stałego miejsca zamieszkania poproszono o opuszczenie wskazanego miejsca oraz zaproponowano udzielenie pomocy, której odmówił. 

Żyrardów otoczony jest kompleksami leśnymi, a więc pojawienie się dzikiego zwierzęcia w pobliżu naszych posesji nie jest czymś wyjątkowym. Natomiast bardzo wiele zła, mimo licznych apeli, czynią osoby starające się dokarmiać zwierzęta wyrządzając im w ten sposób prawdziwie niedźwiedzią przysługę. Zwierzęta, zamiast unikać człowieka, przyzwyczajają się do niego i w celu zdobycia pokarmu, szukają z nim kontaktu. W ciągu roku mieszkańcy zgłaszają dyżurnemu SM dużą ilość interwencji, w sprawach dotyczących zwierząt dzikich a nawet egzotycznych. W zdecydowanej większości zgłoszenia dotyczące dzików budzą lęk. Jednak na terenie miasta pojawiają się także sarny oraz lisy. I tak w dniu 10.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Witosa, żeruje kila sztuk dzików. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził dorosłą samicę z dwoma młodymi. Funkcjonariusze SM podjęli czynności w celu przepędzenia dzikich zwierząt, jak najdalej od zabudowań jednorodzinnych, co przyniosło skutek. Pamiętajmy, jeśli znajdujemy się w pobliżu zabłąkanego zwierzęcia nie krzyczymy i nie próbujemy go pogłaskać. Takie postępowanie może spłoszyć zwierzynę i doprowadzić do obrony poprzez atak. Jeżeli wyprowadzając psa na spacer, napotkasz dziką zwierzynę, koniecznie należy przywołać psa i zapiąć mu smycz. 

W dniu 10.02.2021 operator monitoringu zauważył na ul. Józefa Mireckiego stojący na pasie ruchu pojazd osobowy, a wokół pojazdu kręcącą się kobietę. Po chwili do siedziby SM wszedł roztrzęsiony mężczyzna i zgłosił, że potrzebna jest pomoc, ponieważ kierujący pojazdem zasłabł za kierownicą. Dyżurny niezwłocznie powiadomił załogę karetki pogotowia, która już wcześniej otrzymała takie zgłoszenie. W kilka minut ratownicy medyczni pojawili się w miejscu zdarzenia i rozpoczęli akcję resuscytacji, którą kontynuowali ponad 1.5h. W tracie zdarzenia na miejscu uczestniczyły inne służby porządkowe, w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu. Niestety po około 2h przerwana została akcja ratowania, niestety nie udało się uratować człowieka.

W dniu 11.02.2021 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie próbowano się dostać do lokalu mieszkalnego, w którym miała miejsce awaria wody. W trakcie prowadzonych czynności, lokatorzy nie chcieli wpuścić do wewnątrz lokalu komisji w asyście mundurowych. Z uwagi na zaistniałe okoliczności i realne zagrożenie zalania wodą innych lokali, podjęto decyzję o otwarciu lokalu siłą w obecności funkcjonariuszy KPP. Po przybyciu na miejsce, funkcjonariuszy policji, najemca lokalu otworzył drzwi. Dalsze czynności w powyższej sprawie, przejęli pracownicy PGM-u.

W dniu 11.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że nad skrzyżowaniem ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Michała Ossowskiego, zwisa z wysokiego drzewa naderwana gałąź, która stwarza realne zagrożenie dla uczestników ruchu oraz grozi uszkodzeniem kamery monitoringu miejskiego. Przekazano niezwłocznie informację o potrzebie podjęcia działań do odpowiednich służb, co spowodowało usunięcie zagrożenia w trybie pilnym.

W dniu 11.02.2021 operator monitoringu zauważył, przy ul. Gabriela Narutowicza, że zaparkował pojazd osobowy marki Peugeot bezpośrednio na przejściu dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził wykroczenie. Wobec kierującego Benedykta S., zastosowano mandat karny.

W dniach 10 i 11.02.2021 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole przy piecu, w budynku przy ul. Wypoczynkowej oraz Adama Mickiewicza. Funkcjonariusze SM, podjęli czynności w związku ze zgłoszeniem. Przeprowadzona kontrola w pierwszym terminie nie wykazała nieprawidłowości, jednak w dniu 11.02.2021 zgłoszenie potwierdziło się, iż najemca lokalu spala w piecu niedozwolone materiały. W związku z powyższym wobec lokatora nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym, której Paweł K., nie przyjął. Wobec powyższego został skierowany wniosek do Sądu o ukaranie.

W dniu 12.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Izy Zielińskiej na chodniku leży mężczyzna, w stanie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol, potwierdził zgłoszenie. Wezwano na miejsce ratowników medycznych, w celu oceny stanu zdrowia osoby. W trakcie prowadzonej interwencji, mężczyzna zachowywał się agresywnie i strażnicy miejscy zmuszeni byli do użycia wobec niego środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz kajdanek. Z uwagi na brak przeciwskazań do osadzenia w izbie wytrzeźwień, Macieja D., funkcjonariusze SM dowieźli do PDOZ, gdzie został umieszczony do czasu wytrzeźwienia. Za popełnione wykroczenia ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 12.02.2021, dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, dotyczące potrąconej sarny w granicy naszej gminy, w okolicy ul. Marii Nietrzebki. Z uwagi na to, że z żadną osobą, upoważnioną do podjęcia działań, nie można było nawiązać kontaktu, skontaktowano się z osobą zajmującą się odławianiem bezpańskich zwierząt z terenu naszego miasta. Osoba zobowiązała się pomóc i przewieźć ranną sarnę do schroniska dla zwierząt przy ul. Czystej, co uczyniła. Rannej sarnie udzielił pomocy lekarz weterynarii ze schroniska.

Osoby w kryzysie bezdomności, mogą liczyć na pomoc miasta, strażników miejskich różnych organizacji i instytucji, które są szczególnie potrzebne teraz, w czasie epidemii, w sezonie zimowym. Jednak nie każdy bezdomny, chce takiej pomocy. I tak było w tym przypadku, gdzie już niejednokrotnie funkcjonariusze SM podjeżdżali na ul. Jana Brzechwy do p. Sylwestra, który zadomowił się w pustym kontenerze, który podczas ostatnich silnych mrozów, nabawił się odmrożeń kończyn dolnych. Niestety, wielokrotne próby z prośbą o udzielenie pomocy, kończą się odmową, nawet wezwani ratownicy medyczni, którzy potwierdzili, że jego stan zdrowia wymaga hospitalizacji, nie przyniosły skutku. Pamiętajmy jednak, że każdy z nas może pomóc osobie bezdomnej. Kiedy widzimy, że taka osoba potrzebuje pomocy, warto poinformować straż miejską, dzwoniąc pod numer 986, lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie pomagała w 15 przypadkach, w uruchomieniu samochodów za pomocą urządzenia rozruchowego. Pomocy potrzebowali mieszkańcy, za udzielenie której byli bardzo wdzięczni. W każdym przypadku udało się uruchomić pojazd.

 Podczas pełnionych służb dokonano 3 legitymowań prewencyjnych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 23 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 19 dotyczyły zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 2 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego; braku oznak usuwania śliskości na chodniku.