tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 54 interwencję w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 02.02.2021 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikami Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, przy ul. Fryderyka Chopina, gdzie nastąpiło komisyjne otwarcie lokalu mieszkalnego. Dalsze czynności w przedmiotowej sprawie, będą prowadzone przez PGM.

W dniu 02.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, od mieszkanki Żyrardowa, zamieszkałej przy ul. Kapitana Pałaca. Kobieta w zeszłym tygodniu zwracała się z podobną prośbą do SM o udzielenie pomocy, gdyż jej chory mąż osunął się z łóżka. W ww. dniu sytuacja się powtórzyła, chory mężczyzna spadł z łóżka, a kobieta sama nie była w stanie pomóc mężowi. Dyżurny SM przyjął zgłoszenie do pilnej realizacji i wysyłał na podany adres funkcjonariuszy SM. Strażnicy miejscy udzielili niezbędnej pomocy, podnosząc chorego mężczyznę z podłogi i układając go na wersalce.

W dniu 03.02.2021 odholowano wrak pojazdu marki Mazda z ul. Łużyckiej na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Stan pojazdu wskazywał na długotrwale nieużytkowany i odstraszał swoim wyglądem oraz mógł stwarzać zagrożenie pożarowe.

W dniu 03.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja w bramie budynku mieszkalnego znajduje się osoba, w stanie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol ujawnił siedzącego mężczyznę na chodniku, jednak nie potwierdził popełnienia wykroczenia.  Z uwagi na to, że osoba pod wpływem alkoholu była komunikatywna oraz to, że przebywała w okolicy miejsca zamieszkania, strażnicy miejscy doprowadzili mężczyznę do jego lokalu mieszkalnego.

W dniu 04.02.2021 odholowano z zatoki parkingowej przy ul. Filipa de Girarda, pojazd osobowy marki Honda na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Stan pojazdu wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Usunięcie takiego pojazdu spowodowało udostępnienie miejsca do parkowania dla okolicznych mieszkańców osiedla Wschód. Kilka godzin później, w tym samym dniu, odholowano kolejny pojazd osobowy, którego stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie, i który również, zajmował miejsce parkingowe w rejonie ul. Mieczysławowskiej.

W dniu 04.02.2021 strażnicy miejscy współpracowali z administratorem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach, dotyczących przebywania osoby bezdomnej w piwnicy budynku mieszkalnego, przy ul. Władysława Sikorskiego. W trakcie czynności ujawniono „zadomowioną” kobietę na legowisku, a wokół niego dużą ilość osobistych rzeczy kobiety. Z uwagi na to, że kobieta nie po raz pierwszy przebywa w ww. miejscu powiadomiono Miejski Ośrodek Pomocy Społeczny, właściwy dla ostatniego miejsca przebywania osoby bezdomnej do podjęcia działań.

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze SM podejmowali działania w stosunku do kierujących, parkujących swoje pojazdy na ulicach Polskiej Organizacji Wojskowej oraz 1 Maja na wysokości tunelu, na odcinkach, gdzie obowiązują ograniczenia w parkowaniu pojazdów powyżej 30 minut. Niestety w wielu przypadkach, kierujący nie stosują się do oznakowania. Prowadzone czynności, mają na celu zdyscyplinowanie kierowców parkujących swe pojazdy, niejednokrotnie przez cały dzień i tym samym uwolnienie miejsc do parkowania, szerszej grupie kierujących, chcących dojechać do sklepów, punktów usługowych znajdujących się w ww. rejonach. Kontrola potwierdziła wiele nieprawidłowości, które zostały realizowane na bieżąco. Tego typu czynności będą kontynuowane, w celu zdyscyplinowania kierujących i zobligowania do przestrzegania przepisów prawa.

W dniu 04.02.2021 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole przy piecu, w budynku przy ul. Romana Dmowskiego. Funkcjonariusze SM, podjęli czynności w związku ze zgłoszenie. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 04.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w zatoce parkingowej przy ul. Środkowej zaparkował pojazd dostawczy i naruszył warunki parkowania w sposób, w który ograniczał widoczność oraz zagrażał bezpieczeństwu w ruchu. Przednia oś pojazdu z szoferką, była znacznie wysunięta w światło jezdni, natomiast tylna oś pojazdu zaparkowana na chodniku, blokowała ciąg pieszy. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził wykroczenie i na Mirosława J., nałożył grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 05.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z komina budynku jednorodzinnego przy ul. Piastowskiej wydobywa się duszący dym. Wysłany na miejsce patrol SM podjął czynności, w celu przeprowadzenia kontroli przy piecu. Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Prawdopodobnie przyczyną zadymienia było nieumiejętne rozpalanie pieca.

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie pomagała trzykrotnie w uruchomieniu samochodów za pomocą urządzenia rozruchowego. Pomocy potrzebowali mieszkańcy przy ul. 11 Listopada, Filipa de Girarda i Spółdzielczej. W każdym przypadku udało się pomóc mieszkańcom ku ich zadowoleniu.

W dniu 05.02.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stefana Okrzei na chodniku leży mężczyzna, w stanie upojenia alkoholowego. Wysłano na miejsce patrol SM oraz powiadomiono załogę ratowników medycznych. Na miejscu ujawniono leżącego Daniela P., z którym nie można było nawiązać kontaktu. Strażnicy do czasu przyjazdu pogotowia, przykryli mężczyznę kocem termicznym, w celu zapobieżenia wyziębienia organizmu. Ratownicy medyczni po przeprowadzeniu wstępnej oceny stanu zdrowia, nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia życia ww. Z uwagi na okoliczności, strażnicy dowieźli mężczyznę do miejsca zamieszkania i przekazali pod opiekę rodzinie. W powyższej sprawie będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do ukarania mężczyzny za wyczerpanie znamion nieobyczajnego wybryku.

W dniu 05.02.2021 funkcjonariusze SM ujawnili przy ul. Michała K. Ogińskiego, porzucony pojazd marki BMW. Pojazd zaparkowany został na pasie zieleni, w kołach brakowało powietrza oraz był niezabezpieczony, co umożliwiało swobodny dostęp do wnętrza auta. Zgłoszenie przekazano do KPP, do dalszych czynności przewidzianych prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 41 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 23 dotyczyło zdarzeń drogowych, 18 dotyczyło m.in.: braku oznak usuwania śliskości na chodnikach; przekrzywionych znaków drogowych; przepełnionych koszy ulicznych; niesprawnego oświetlenia ulicznego; wyrwanego słupka odgradzającego jezdnię od chodnika; ubytków w nawierzchni jezdni; osoby śpiącej przed dworcem PKP; graffiti na komórkach.