tel. alarmowy – 986

W dniu 31.12.2020 funkcjonariusze podczas służby patrolowej, zauważyli leżący na ziemi przewód niskiego napięcia przy ul. Barona. Miejsce wydzielono i oznakowano a następnie przekazano do podjęcia działań przez odpowiednie służby.

5. Zabezpieczenie  leżącego na ziemi przewodu niskiego napięcia przy ul. Barona