tel. alarmowy – 986

W dniach 18.01.-24.01.2021 Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 50 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 24.01.2021 operator monitoringu zauważył w rejonie osiedla przy ul. Józefa Mireckiego, dwóch mężczyzn, z których jeden nie stosuje się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol, potwierdził zgłoszenie i przystąpił do działań zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec sprawcy wykroczenia. Piotr S., za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

Ponadto:

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę porządkową, mającą na celu sprawdzenie właściwego utrzymania porządku, poprzez odśnieżanie chodników ze śniegu i zlodowaceń, usuwanie śliskości poprzez posypywanie piaskiem, który to obowiązek wynika z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do właścicieli nieruchomości, zostały podjęte czynności, zmierzające do zdyscyplinowana właścicieli do realizacji i ciążących na nich obowiązków.

W ramach akcji „Zima” Straż Miejska w Żyrardowie w ubiegłym tygodniu, gdzie słupek rtęci spadł znacznie poniżej zera, pomagała w uruchomieniu samochodów za pomocą urządzenia rozruchowego. Prawdopodobnie z powodu awarii technicznej, pojazdu w jednym przypadku, nie udało się pomóc mieszkańcowi. Funkcjonariusze SM udzielają ww. pomocy (od poniedziałku do soboty od godz. 7.00 do 23.00, i w niedzielę od godz. 8.00 do 20.00).
Straż Miejska prosi jednak o wyrozumiałość, gdyby trzeba było chwilę poczekać. W pierwszej kolejności załatwiane będą zgłoszenia dotyczące zagrożenia życia, zdrowia lub mienia.

W dniu 18.01.2021 współpracowano z przedstawicielem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku przy ul. Spółdzielczej. Współpraca była związana z koniecznością usunięcia awarii (wycieku wody), w lokalu mieszkalnym, długotrwale nieużytkowanym. W tym celu nastąpiło komisyjne otwarcie, a po zakończonych pracach zabezpieczeniu pomieszczenia przed dostępem osób postronnych.

W dniu 20.01.2021 współpracowano z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej UM oraz z lekarzem Weterynarii, udzielając asysty przy ul. Jaktorowskiej, w czynnościach dotyczących dobrostanu psa. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, a 15 leni pies, okazał się być pod stałą opieką lekarza.

W dniu 21.01.2021 strażnicy miejscy ukarali grzywną w postępowaniu mandatowym mieszkańca Międzyborowa Grzegorza S., który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu psa. Zwierzak, który biegał bez nadzoru, został odłowiony z ulic miasta i umieszczony w schronisku przy ul. Czystej.

W dniu 22.01.2021 Funkcjonariusze SM podjęli czynności wobec rowerzysty, który poruszał się jednośladem po zmierzchu ulicą Środkową bez wymaganego przepisami oświetlenia. Wobec Jegora P. zastosowano mandat karny.

W dniu 23.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja jest blokowany wjazd/ wyjazd z posesji prywatnej. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził utrudnienia. W tym celu wezwano holownik, który odholował pojazd osobowy marki Toyota na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Nierozważny kierujący, został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu

Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 40 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 20 dotyczyło zdarzeń drogowych, 7 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; uszkodzonych urządzeń przeznaczonych do użytku publicznego; przekręconej tarczy znaku drogowego; śliskiej jezdni po opadach śniegu; awarii sygnalizacji świetlnej.