tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:
W dniu 11.01.2021 strażnicy miejscy podejmowali czynności przy ul. Gabriela Narutowicza oraz ul. Borucha Szulmana, wobec osób, które nie zastosowały się do zakazów i nakazów w związku z wystąpieniem epidemii i poruszali się w miejscu publicznym nie zakrywając ust i nosa. Za brak maseczek sprawcy wykroczeń zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 11.01.2021 współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej na ul. Tadeusza Kościuszki przy zabezpieczaniu mieszkania po zmarłej osobie. W trakcie czynności okazało się, że w lokalu przebywa mężczyzna, który zamieszkiwał tam nie posiadając prawa do użytkowania lokalu. Mężczyźnie nakazano opuścić lokal, po czym został zabezpieczony przez pracowników PGM.

W dniu 11.01.2021 udzielono pomocy osobie bezdomnej, wyposażając mężczyznę w śpiwór oraz przekazując termos z gorącą herbatą. Mężczyzna mając możliwość przebywania w ośrodku, gdzie miałby zapewniony dach nad głową i godziwe warunki bytowania, nie chce skorzystać z tej pomocy, pomimo coraz większych mrozów. Strażnicy w trosce o jego zdrowie i życie, codziennie dostarczają mężczyźnie gorącą herbatę w termosie.

W związku z coraz większymi mrozami, praktycznie codziennie wspieramy mieszkańców miasta przy uruchamianiu pojazdów, których akumulatory odmówiły posłuszeństwa. Patrol S.M. udzielał pomocy przy użyciu urządzenia rozruchowego Baster, m. in. na ulicach :Legionów Polskich, Mieczysławowskiej, gen. Władysława Sikorskiego, Stanisława Moniuszki, Filipa de Girarda, Bolesława Limanowskiego, 11 Listopada, Parkingowej.

W dniu 13 01.2021 na ul. 1 Maja wzywano karetkę Pogotowia Ratunkowego, do kobiety która się przewróciła i wymagała udzielenia pomocy medycznej. Po przyjeździe karetki i przekazaniu poszkodowanej, patrol udał się do dalszych czynności.

W dniu 14.01.2021 dyżurny S.M. otrzymał zgłoszenie o leżącym mężczyźnie w rejonie ul. Wypoczynkowej. Wysłany na miejsce zgłoszenia patrol potwierdził leżącego mężczyznę, który znajdując się w stanie upojenia alkoholowego dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Mężczyznę, którym okazał się Daniel B., dowieziono do miejsca zamieszkania i wystawiono wezwanie, w celu ukarania grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniach 14 i 15.01.2021 w związku z opadami śniegu oraz wynikającą z tego śliskością na ciągach pieszych, przeprowadzono kontrolę realizacji obowiązku odśnieżania i usuwania śliskości z chodników przed posesjami znajdującymi się w rejonie ul. Stefana Okrzei, Józefa Mireckiego oraz w rejonie peronów PKP. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w stosunku do osób odpowiedzialnych będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do realizacji obowiązku i wyciągnięcia konsekwencji.

W dniu 16.01.2021 nałożono mandat karny na właściciela psa, który nie zachował środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia. W związku ze stworzonym zagrożenie na Tomasza T., który okazał się właścicielem został nałożony mandat karny.

Również w dniu 16.01.2021 na ul. Adama Mickiewicza wzywano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego do mężczyzny potrzebującego pomocy medycznej. Do czasu przybycia pogotowia mężczyznę okryto folią termiczną w celu zabezpieczenia przed panującym chłodem. Mężczyzna został zabrany, celem hospitalizacji.

W dniu 16.01.2021 na ul. Lniarskiej zabezpieczano działania Państwowej Straży Pożarnej przy gaszeniu pożaru budynku. Pożar najprawdopodobniej wybuchł w wyniku podpalenia. Na szczęście nie stwierdzono osób, które ucierpiałyby w jego wyniku.

Również w dniu 16.01.2021 strażnicy podjęli interwencję w związku ze zgłoszeniem o spalaniu nieczystości w rejonie ul. Adama Mickiewicza. Na miejscu potwierdzono spalanie odpadów przez Magdalenę G., która została ukarana grzywną w postepowaniu mandatowym.

Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowania profilaktyczne w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 24 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 10 dotyczyło m.in.: podejrzanie zachowujących się osób, przepełnionych koszy ulicznych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.