tel. alarmowy – 986

W minionym okresie Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 40 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

W dniu 04.01.2021 operator monitoringu zauważył w Paku Seniora przy ul. ks. Stanisława Konarskiego, dwóch mężczyzn, którzy nie stosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol, potwierdził zgłoszenie i przystąpił do działań zmierzających do wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec sprawców wykroczenia. Rafał T., za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym. Natomiast wobec Michała Ś., zastosowano mandat karny za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, w stanie po spożyciu alkoholu.

Ponadto:

W dniach 04,05,07.01.2021 funkcjonariusze SM, przeprowadzili kontrolę przy piecu, mającą na celu sprawdzenie czy mieszkańcy nie spalają odpadów, w budynkach mieszkalnych przy ul. Młyńskiej, ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, ul. Adama Mickiewicza oraz Ireny Przybysz. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości. Jednocześnie informujemy, że tego typu działania będą sukcesywnie kontynuowane, na terenie całego miasta w budynkach mieszkalnych oraz w podmiotach prowadzących działalność gospodarczą.

W dniu 04.01.2021 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej zaparkował pojazd marki Citroen, w rejonie przejściu dla pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, Izabela M., została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 05.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Krótkiej na chodniku, pod ogrodzeniem posesji prywatnej, pozostawiony został duży pęk zwiniętego bluszczu, który utrudnia w poruszaniu się przechodniów. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono, że właścicielką nieruchomości jest kobieta w sędziwym wieku, dla której czynność związana z uprzątnięciem bluszczu jest ogromnym wysiłkiem. Strażnicy miejscy w uwagi na okoliczności, udzielili kobiecie pomocy zbierając zeschłe pędy bluszczu na teren nieruchomości, które będą leżały do czasu odbioru nieczystości. Kobieta była tak mile zaskoczona i wdzięczna zachowaniem strażników, że zatelefonowała do jednostki SM, w celu podziękowania za okazaną pomoc.

W dniu 06.01.2021 funkcjonariusze SM będąc w patrolu zmotoryzowanym zauważyli przy ul. Bolesława Limanowskiego przewrócony znak drogowy, który leżał w świetle przejścia dla pieszych, powodując w utrudnienia w ruch przechodniów. Strażnicy podnieśli i umocowali przewrócony znak drogowy.

W dniu 07.01.2021 współpracowano z przedstawicielem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, udzielając asysty w czynnościach prowadzonych, w budynku przy ul. gen. Władysława Sikorskiego, gdzie w piwnicy miała przebywać osoba bezdomna. Podczas asysty nie stwierdzono obecności żadnej osoby ani żadnych śladów przebywania jakichkolwiek osób.

W dniu 08.01.2021 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole wywozu nieczystości, w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, w pawilonie handlowym przy ul. Mostowej. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 08.01.2021 funkcjonariusze SM, będąc w patrolu zmotoryzowanym podjęli interwencję własną wobec mężczyzny, którego zauważyli, leżącego na ziemi przy ul. Stefana Okrzei. Niezwłocznie zatrzymali pojazd służbowy i przystąpili do działań, zmierzających do ustalenia okoliczności zdarzenia. Z uwagi na to, że mężczyzna był pod wpływem alkoholu i kontakt z nim był utrudniony, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce nie potwierdzili bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia ww. Z uwagi na okoliczności przewieziono Radosława M., do PDOZ w celu wytrzeźwienia. Następnego dnia mężczyzna został ukarany za popełnione wykroczenie, tym samym poniósł karę za swoje zachowanie.

W dniu 09.01.2021w godzinach wieczornych strażnicy miejscy udali się na ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie na ławce siedziała osoba bezdomna. Mężczyzna przebywał na miejscu z całym swoim skromnym dobytkiem. Na pytanie, w czym można mu pomóc, grzecznie odmówił. Jednak troska o osobę, która zmuszona jest pozostać na powietrzu, w mroźną noc nie pozwalała pozostawić mężczyzny bez opieki. Funkcjonariusze SM przygotowali dla ww. termos gorącej herbaty, ciepły koc oraz rogalika i w kilka minut później dostarczyli mężczyźnie ku jemu zadowoleniu. Strażnicy miejscy niejednokrotnie pomagają osobom bezdomnym w taki sposób. Nie wszyscy bezdomni są osobami uzależnionymi, a pobyt w ośrodku jest wyłącznie ich wyborem i nie można ich do tego zmuszać. Dlatego nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że jeden telefon może ocalić ludzkie życie. Widząc osobę śpiącą na przystanku komunikacji miejskiej, parkowej ławce lub w altanie śmietnikowej, nie wahajmy się! Wybierz numer 986.

W dniu 09.01.2021 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Piotra Wysockiego przebywa osoba w stanie po spożyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Ujawnił mężczyznę, który jak powiedział, przewrócił się i boli go biodro i dół pleców. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny. Stan fizyczny mieszkańca Korytowa nie zagrażał jego zdrowiu i życiu. W związku z powyższym Tadeusz P., został przewieziony do PDOZ w celu wytrzeźwienia. Następnego dnia za popełnione wykroczenie, został ukarany grzywną w postępowaniu.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 53 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, 20 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; przewróconego kontenera na odpady komunalne; niesprawnego oświetlenia ulicznego oraz lampek oświetlenia świątecznego; zaśmieconych miejsc publicznych; przekręconych tarczy znaków drogowych.