tel. alarmowy – 986

Produkty zakupione na Targowisku Miejskim przeważnie smakują lepiej niż te, które kupujemy w centrach handlowych. Ale czy mamy pewność, że sprzedający dokonuje sprzedaży korzystając z zalegalizowanych przyrządów? W celu wyeliminowania nieuczciwych sprzedawców strażnicy miejscy, przeprowadzają cyklicznie kontrolę legalizacji wag. Każda waga powinna posiadać tabliczkę znamionową oraz legalizację. Waga oraz odważniki, które nie są poddawane kontroli mogą błędnie wskazywać wyniki ważenia. Wobec nieuczciwych handlujących zostają wyciągane sankcje karne. I tak w dniu 28.10.2020 przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Takie akcje będą jeszcze prowadzone