tel. alarmowy – 986

Od 31. 10 do 01.11.2020 do późnych godzin nocnych funkcjonariusze SM czuwali na bezpieczeństwem oraz spokojem i porządkiem publicznym w rejonie cmentarza. Podejmowano działania w stosunku do kierujących pojazdami w związku ze zmianami dotyczącymi organizacji ruchu oraz w miarę potrzeb i możliwości w stosunku do osób niestosujących się do ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. W tym roku dzień Wszystkich Świętych nie wyglądał tak samo jak zazwyczaj w związku z zamknięciem cmentarzy, jednak pomimo tej nietypowej sytuacji nie doszło do poważniejszych incydentów.