tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu strażnicy miejscy prowadzili czynności kontrolne na terenie miasta punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku stwierdzonych nieprawidłowości, będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające. Straż Miejska w dalszym ciągu będą kontynuowała zadania ww. zakresie