tel. alarmowy – 986

W ubiegłym tygodniu odbyło się cykliczne szkolenie w zakresie umiejętności posługiwania się bronią palną przez funkcjonariuszy żyrardowskiej straży miejskiej. Każde szkolenie odbywa się pod okiem instruktora prowadzącego szkolenie oraz Komendanta Straży Miejskiej wg. opracowanego konspektu. Grupa konwojowa Straży Miejskiej w Żyrardowie, realizuje zadania ustawowe w zakresie konwojowania wartości pieniężnych od 1998 roku. Była pierwszą Strażą Miejską w Polsce wyposażona w broń palną