tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 49 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 04.09.2020 operator monitoringu zauważył, że na ul. Józefa Mireckiego mężczyzna spożywa alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Dariusza K. i zastosował wobec niego grzywnę w postępowaniu mandatowym.
Ponadto:

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze SM pełniąc służbę patrolu zmotoryzowanego, zauważyli palący się pojemnik na terenie Eko Parku. Z uwagi na to, że teren był już zamkięty, strażnik miejski w celu dostania się ww. teren musiał pokonać ogrodzenie. Następnie przy pomocy butelki z wodą ugasił palące się w nim śmieci.

W dniu 31.08.2020 przedstawiciel straży miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w obchodach, 40. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ ,,Solidarność”. Po uroczystym nabożeństwie, które odbyło się w parafii pw. Ks. Karola Boromeusza, wszyscy członkowie delegacji oddali hołd bohaterom, składając kwiaty pod pomnikiem „Droga Polski Ku Wolnym Narodom”.

W dniu 01.09.2020 przedstawiciel straży miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, brali udział w miejskich obchodach 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej, które odbyły się, na terenie żyrardowskiego cmentarza. Jak co roku uroczystości rozpoczęły się przy Pomniku Żołnierzy Września 1939 r., gdzie złożono wiązanki w hołdzie bohaterów. Następnie uczestniczyli w nabożeństwie przy kaplicy na terenie cmentarza.

W dniu 01.09.2020 funkcjonariusze SM zabezpieczali ład i porządek w okolicy ul. Wiejskiej, podczas wizyty premiera Mateusza Morawieckiego, czuwając nad bezpieczeństwem uczestników uroczystego otwarcia roku szkolnego. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 02.09.2020 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Romualda Mielczarskiego.

W dniu 03.09.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gabriela Narutowicza pojazd marki Mercedes, tamował ruch pieszy, parkując swój pojazd na chodniku, nie pozostawiając 1.5m przejścia dla przechodniów. W związku z powyższym, wobec kierującego podjęto czynności przewidziane prawem.

Straż Miejska w Żyrardowie rokrocznie bierze udział w programie prewencyjnym „Bezpieczna droga do szkoły”. W związku z tym, funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych na terenie naszego miasta, sprawdzając ciągi piesze i rowerowe, którymi poruszają się dzieci, w drodze do i ze szkoły, a także przejścia dla pieszych przy placówkach oświatowych. I tak w dniu 1 września w obrębie szkół, pojawiły się patrole straży miejskiej. Funkcjonariusze SM pomagali dzieciom bezpiecznie poruszać się po ulicach, w szczególności dbając o bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych. Intensyfikacja podejmowanych działań trwała kolejno przez kolejne dni, co pozwoliło na bezpieczne wprowadzenie rodziców i dzieci do przestawienia się w „tryb szkolny”, po tak długiej przerwie od czasu pandemii. Jednocześnie informujemy, że działania w rejonie szkół są realizowane przez cały rok szkolny.

W dniu 02.09.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy stacji paliw przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego, błąka się mały piesek w obroży, beżowej maści. Powiadomiono osobę, która zajmuje się odławianiem zwierząt, w celu umieszczenia czworonoga w schronisku przy ul. Czystej. W niedługim czasie pojawiła się w schronisku Karolina S., informując, że jest właścicielem ww. psa. Ww. za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, została ukarana mandatem karnym.

W dniu 01.09.2020 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowicza z ul. Stefana Okrzei zaparkował pojazd dostawczy marki Renault. W związku z powyższym wykroczeniem, Andrzej P., został ukarany mandatem karnym.

W dniach 02 i 03.09.2020 strażnicy miejscy kontynuowali na terenie miasta kontrolę punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku kontroli, w części kontrolowanych punktów nie stwierdzono nieprawidłowości oraz w dwóch przypadkach osoby zostały ukarane mandatami karnymi za brak wymaganych dokumentów. Kontrole w ww. zakresie, będą przez Straż Miejską sukcesywnie kontynuowane.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 51 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 30 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 19 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego; uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego; odklejających się ogłoszeń ze słupa ogłoszeniowego; załączonych zraszaczy w trakcie opadów; przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonego banera reklamowego; przewróconego kosza na śmieci; uszkodzonych znaków drogowych; zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny mającego problemy z przemieszczaniem się; chuligańskiego zachowania się mężczyzn.