tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 41 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W ubiegłym tygodniu Straż Miejska przeprowadziła kontrolę w obiektach handlowych wielkopowierzchniowych, na terenie miasta w stosunku do osób, które naruszają przepisy wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.07.08.2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Podczas prowadzonych czynności nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 25.08.2020 funkcjonariusze SM podejmowali czynności wobec kierujących, którzy niszczyli zieleń, parkując swoje pojazdy na trawnikach i zieleńcach. Wobec właścicieli pojazdów wyciągnięto konsekwencję prawne.

W dniu 25.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w tunelu przy ul. 1 Maja doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów. Na miejsce wysłano patrol SM oraz przekazano informację do PSP. Na skutek uderzenia z jednego z pojazdów nastąpił wyciek płynów eksploatacyjnych, które spowodowały śliskość na powierzchni jezdni. W trakcie usuwaniu skutków kolizji funkcjonariusze SM zabezpieczali miejsce zdarzenia w celu zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu pojazdów.

W dniu 25.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Romualda Mielczarskiego blokowany jest wjazd/wyjazd do posesji prywatnej, przez pojazd osobowy marki BMW. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził nieprawidłowość. W związku z powyższym wykroczeniem wezwano holownik, który odholował ww. pojazd na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej. Paweł K., za swoje gapiostwo został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W dniu 25.08.2020 strażnicy miejscy pełniąc służbę patrolową przy ul. Salezjańskiej udzielili pomocy mężczyźnie z urazem głowy, wzywając na miejsce załogę ratowników medycznych. Prawdopodobnie na skutek upadku Ireneusz W., rozciął sobie łuk brwiowy, który mocno krwawił. Przybyła na miejsce pomoc medyczna przewiozła mężczyznę z urazem do szpitala, w celu hospitalizacji.

W dniu 25.08.2020 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Karola Hillego wobec mężczyzny, który poruszał się rowerem po zmroku bez wymaganego przepisami oświetleniem. Za powyższe wykroczenie Robert K., został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 26.08.2020 funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrolę na terenie miasta, w pojazdach publicznego transportu zbiorowego pod kątem stosowania się do reżimu sanitarnego związanego z pandemią Covid 19. W wyniku kontroli, nie wykazano naruszeń prawa przez pasażerów. Funkcjonariusze SM, będą nadal prowadzili czynności kontrolne w ww. zakresie.

W dniu 26.08.2020 strażnicy miejscy podjęli interwencje własną przy ul. Legionów Polskich, gdzie doszło do przewrócenia się prawidłowo zaparkowanego motocykla, bezpośrednio na jezdnie. Zdarzenie to stwarzało bezpośrednie zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

W dniu 26.08.2020 strażnicy miejscy zabezpieczali działania Państwowej Straży Pożarnej związane z usuwaniem zagrożenia, spowodowanego przez odrywające się elementy poszycia dachowego, z budynku przy ul. Nowy Świat.

W dniu 26.06.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Bolesława Limanowskiego pojazd dostawczy, który naruszył warunki parkowania, parkując swój pojazd na chodniku, nie pozostawiając 1.5m przejścia dla przechodniów. W związku z powyższym wykroczeniem, kierujący pojazdem został ukarany mandatem karnym.

W dniu 26.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jana Matejki biega pies bez nadzoru. Osoba zgłaszająca obawia się o bezpieczeństwo swoje i swoich czworonogów. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Do pogryzienia nie doszło. Jednocześnie właścicielka psa Aneta O., została ukarana grzywną za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa.

W dniu 27.08.2020 funkcjonariusze SM podjęli interwencje własną przy ul. Stefana Okrzei, wobec kierującego, który zaparkował pojazd marki SUV BMW, na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, bez wymaganych uprawnień. Kierujący pojazdem był obecny na miejscu zdarzenia i w sposób lekceważący i arogancki, odmówił przyjęcia mandatu karnego. W związku z powyższym wobec Radosława S., niezwłocznie skierowano wniosek do sądu o ukaranie.

W dniu 27.08.2020 strażnicy miejscy prowadzili na terenie miasta kontrolę punktów usługowych i handlowych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku kontroli, w części kontrolowanych punktów nie stwierdzono nieprawidłowości oraz w kilku prowadzone będą dalsze czynności wyjaśniające. Kontrole w ww. zakresie będą przez Straż Miejską sukcesywnie kontynuowane.

W dniu 27.08.2020 operator monitoringu zauważył, że w rejonie ulic P.O.W. / al. Partyzantów/ul. Bohaterów Warszawy, pojazd dostawczy marki Volkswagen, którego kierujący, poprzez zaparkowanie w tym miejscu popełnił jednocześnie trzy wykroczenia, parkując pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 2.5t na chodniku, w rejonie skrzyżowania oraz na wysokości przejścia dla pieszych. Kierujący został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym.

W dniu 28.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja na chodniku leży osoba w stanie upojenia alkoholowego. Wysłano na miejsce patrol SM, który po przybyciu na miejsce nie mógł nawiązać z mężczyzną kontaktu. Jednocześnie wezwano załogę ratowników medycznych, w celu udzielenie niezbędnej pomocy przedmedycznej. Załoga karetki pogotowia przewiozła Mariusza K., do placówki medycznej. Wobec sprawcy wykroczenia, który wyczerpał znamiona nieobyczajnego wybryku, zastosowano karę grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 29.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że jedna z lokatorek budynku, przy ul. Gabriela Narutowicza wypuszcza psa bez nadzoru. Osoba zgłaszająca obawia się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Wysłany na miejsce patrol SM., otrzymał informację od osoby poszkodowanej, że właśnie doszło do pokąsania. Podjęto czynności w celu ustalenia właściciela czworonoga. Właścicielką psa, okazała się Marzena K., która została ukarana grzywną za niezachowania środków ostrożności przy trzymaniu psa oraz zobligowana do poddania psa obserwacji weterynaryjnej. Poszkodowaną osobę poinformowano o konieczności udania się do lekarza w celu wykonania badań.
Podobnie jak w ubiegłych tygodniach, podczas wakacji strażnicy miejscy dbają o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży. Wypoczywający w mieście mogą liczyć na pomoc patrolu SM. Funkcjonariusze kontrolują miejsca, gdzie dzieci i młodzież lubią przebywać i spędzać swój wolny czas, takich jak podwórka osiedlowe, place zabaw, boiska, parki zwracając na zachowania dzieci i młodzieży oraz ich bezpieczeństwo. Ponadto prowadzone są kontrole akwenów wodnych, które mogą być wykorzystywane do kąpieli, pod kątem przebywania w ich rejonach dzieci i młodzieży. Straż Miejska apeluje do rodziców, aby zwrócili szczególną uwagę na to, co robią dzieci podczas ich nieobecności w domu.
Podczas pełnionych służb dokonano 38 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 60 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 19 dotyczyło m.in.: młodzieży palącej papierosy na terenie Eco Parku; awarii oświetlenia ulicznego; uszkodzonego znaku drogowego; konaru drzewa stwarzającego zagrożenie w ruchu drogowym; zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz przepełnionych koszy ulicznych.