tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 37 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 21.08.2020 na ul. Stanisława Moniuszki patrol straży miejskiej ujął Stanisława M., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Ww. w związku z naruszeniem przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, został ukarany mandatem.

Ponadto:

W dniu 17.08.2020 na ul. Filipa de Girarda ujęto Krzysztofa R., który zachowywał się agresywnie w stosunku do przechodniów. W związku z agresywnym zachowaniem i brakiem podporządkowania się poleceniom strażników, w stosunku do ww. użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej i kajdanek. W związku z podejrzeniem, że ww. zachowanie może być spowodowane chorobą psychiczną, na miejsce wezwano załogę karetki Pogotowia Ratunkowego. W efekcie Krzysztof R., został zabrany do szpitala , w celu hospitalizacji.

W dniu 17.08.2020 operator monitoringu miejskiego zauważył na ul. 1 Maja dwóch mężczyzn, którzy swym zachowaniem zakłócali spokój i porządek publiczny. Wysłany na miejsce patrol straży miejskiej ustalił, że osobami zakłócającymi porządek publiczny są Bogdan Sz. oraz Paweł W., którzy ponadto byli pod wpływem alkoholu. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww. nałożono mandaty karne.

Również w dniu 17.08.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Środkowej rozwieszanie ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W wyniku podjętej interwencji przez funkcjonariuszy straży miejskiej, na sprawcę wykroczenia został nałożony mandat karny oraz sprawca został zobligowany do usunięcia ogłoszeń.

W dniu 19.08.2020 na ul. Tadeusza Kościuszki współpracowano z przedstawicielem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej przy zabezpieczeniu lokalu mieszkalnego, opuszczonego i niezabezpieczonego przez najemcę, co powodowało gromadzenie się w mieszkaniu osób postronnych, które zakłócały spokój i porządek publiczny. Podczas interwencji, lokal został zabezpieczony, co rozwiązało problem gromadzenia się nn. osób.

W dniu 19.08.2020 z ul. Legionów Polskich, strażnicy odholowali na parking strzeżony pojazd marki Daewoo Lanos, który zaparkowany był na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych. Kierujący pozostawiając pojazd w tym miejscu uniemożliwił parkowanie osobom uprawnionym. Na sprawce wykroczenia został nałożony mandat karny oraz poniesie dodatkowo koszty odholowania pojazdu.

W dniach 18 i 19.08.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych oraz skrzyżowania ulic. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie ulic: Otto Wittenberga, P.O.W., stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

W dniu 20.08.2020 strażnicy miejscy prowadzili na terenie miasta, kontrole części warsztatów samochodowych oraz warsztatów wulkanizacyjnych, pod kątem udokumentowania wywozu odpadów, w związku z prowadzoną działalnością. W wyniku kontroli, w części kontrolowanych punktów nie stwierdzono nieprawidłowości oraz w części prowadzone będą dalsze czynności wyjaśniające. Kontrole w ww. zakresie będą przez Straż Miejską sukcesywnie kontynuowane

W dniach 20 i 21.08.2020 w związku z istniejącymi upałami, strażnicy przeprowadzili na terenie miasta akcję rozdawania wody, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. Akcja cieszyła się uznaniem mieszkańców, chętnie korzystających z możliwości napicia się wody.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 43 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 14 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.