tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 48 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby, które popełniły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to:
Edward D., Włodzimierz P., Andrzej O. i Wojciech K. Większość wykroczeń zostało zaobserwowane przez operatora monitoringu, przy ul. 1 Maja, Bolesława Limanowskiego oraz przy ul. Mielczarskiego. Grzegorz W., mieszkaniec Skierniewic, dodatkowo dopuścił się zakłócenia spokoju i porządku publicznego, po użyciu alkoholu. Wobec powyższych wykroczeń ww., zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

Według Prawa o ruchu drogowym straż miejska może usunąć pojazd na wniosek zarządcy drogi bądź terenu, którego stan wskazuje, że nie jest on użytkowany oraz pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych, znajdujący się na drodze publicznej, w strefie ruchu oraz w strefie zamieszkania. Przesłankami, które decydują o tym, że pojazd może być uznany za nieużytkowany, są m.in.: brak aktualnych badań technicznych w dowodzie rejestracyjnym; brak aktualnej polisy OC; uszkodzone urządzenia, karoseria lub wyposażenie pojazdu (np. w wyniku kolizji, wypadku drogowego); brak kilku z następujących podzespołów: drzwi (ich zamknięć), szyb, kół, opon, świateł; zdewastowane lub zdekompletowane wnętrze pojazdu. Pojazdy nieużytkowane z terenu miasta trafiają na parking przy ul. Przemysłowej. Koszty odholowania oraz koszty postoju na płatnym parkingu ponosi właściciel. Pojazd nieodebrany przez uprawnioną osobę w ciągu sześciu 6 miesięcy od dnia jego usunięcia, uznawany jest za porzucony i przechodzi na własność gminy. I tak w dniach 03.08.2020 oraz 06.08.2020 odholowano dwa takie pojazdy, których stan wskazywał na długotrwałe nieużytkowanie. Jeden to pojazd marki Peugeot, który zastał ujawniony przy ul. Plonowej oraz drugi marki Volkswagen, który zaparkował w zatoce parkingowej przy ul. Wysockiego.

We wtorek tj. 04.08.2020, około godziny 16.30 strażnicy miejscy zatrzymali nastolatka podejrzanego o namalowanie nielegalnego graffiti na murze zabytkowego budynku, przy ul. 1 Maja. Wysłano na miejsce patrol na zgłoszenie, które zostało zaobserwowane przez strażnika, wracającego do domu po służbie. To on, wskazał grupę młodzieży, z której jeden z chłopców pomazał elewację. Zatrzymany 13-latek przyznał, że jest autorem napisu i nie był świadom tego, że robi coś złego. Chłopak został przekazany pod opiekę rodzica, który zobowiązał się, do niezwłocznego usunięcia napisu na murze, co zostało uczynione.

W dniu 05.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja, leży człowiek. Dyżurny SM wysłał na miejsce patrol SM oraz powiadomił załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM na miejscu potwierdzili zgłoszenie. Podczas podejmowania czynności, mężczyzna, który był pod wpływem alkoholu, zaczął używać słów wulgarnych. Ratownicy medyczni nie potwierdzili zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. W związku z powyższym mundurowi umieścili osobę w PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. W kolejnym dniu, mieszkaniec Bieganowa, Radosław M., został ukarany grzywnami w postępowaniu mandatowym.

W dniu 05.08.2020 operator monitoringu zauważył, że przy Polskiej Organizacji Wojskowej, zaparkował pojazd marki Volkswagen w rejonie przejścia dla pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem, kierujący pojazdem Bartosz G., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 07.08.2020 funkcjonariusze SM ponowili akcję rozdawania wody mieszkańcom. Tym razem częstowani „mineralną” byli mieszkańcy, w centrum miasta i w „Parku Seniora”. Działania te będą w dalszym ciągu kontynuowane w upalne dni. Jednocześnie apelujemy, starajmy się nie przebywać w pełnym słońcu. Jeśli nie musimy, nie wychodźmy z domu w godzinach południowych. Każdy powinien pamiętać o wypijaniu dużej ilości wody i unikać zbędnego wysiłku fizycznego – radzi Straż Miejska.

W dniu 07.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Słonecznej biegają agresywne psy bez nadzoru. Zgłaszający obawia się o bezpieczeństwo dzieci, gdyż psy przebywają w bliskiej odległości klatek schodowych, budynku mieszkalnego. Wysłany na miejsce patrol SM, ujawnił jednego psa. W toku prowadzonych czynności ustalono właściciela czworonoga. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa Krzysztof W., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.08.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie od mieszkańca, że znalazł przy ul. Tadeusza Kościuszki psa rasy Amstaff, maści brązowej, który ma obrożę nabitą ćwiekami. Pies błąkał się bez nadzoru, szukając właściciela. Przekazano informację do osoby, która zajmuję się odławianiem zwierząt. Czworonoga umieszczono w schronisku dla zwierząt przy ul. Czystej. Następnego dnia, w schronisku dla zwierząt pojawił się właściciel czworonoga. Funkcjonariusze SM, wobec Mateusza G., zastosowali mandat karny, za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia.

W dniu 06.08.2020 przeprowadzono rekontrolę z pracownikiem Wydziału Działalności Gospodarczej UM, lokalu gastronomicznego przy ul. Bratniej. Przypomnijmy kontrola została przeprowadzona, w związku ze skargą mieszkanki, dotyczącej uciążliwości związanej z funkcjonowaniem ogródka piwnego, w którym klienci baru, przy spożywaniu alkoholu, zakłócają spokój i porządek publiczny, używając przy tym słów wulgarnych oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne, przy ogrodzeniu odgradzającym sąsiednią nieruchomość. Podczas czynności odnotowano drobne nieprawidłowości, które w kolejny tygodniu mają być usunięte. Ustalono wytyczne prawidłowego funkcjonowania baru, które będą skontrolowane w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.08.2020 strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Kanałowej, która dotyczyła uciążliwości lokatora budynku, u którego w lokalu ujawniono gromadzone w wiadrach fekalia. Lokatorzy swoje potrzeby fizjologiczne załatwiają w brodziku prysznicowym. W mieszkaniu daje się wyczuć, straszny fetor. Dochodzi do zalewania mieszkania poniżej, dlatego też silny odór czuć u sąsiada poniżej, ale też w budynku, nawet przed nim. Na suficie mieszkania znajdującego się pod uciążliwym lokalem widać zacieki. To ślady po odchodach, które przeciekły przez strop. Bytowanie w takich warunkach, uwłacza godności wszystkich mieszkańców. Czynności w sprawie przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 36 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 9 dotyczyło m.in.: odłamanego konaru drzewa leżącego na chodniku; obróconej tarczy znaku drogowego; wybijającej wody ze studzienki; dzieci biegających w fontannie; nietrzeźwego mężczyzny leżącego na jezdni z rowerem; przechylonego suchego drzewa w parku; wody spływającej po belce na tężni w Parku Seniora; zniszczonych blatów stołów na terenie Eco Parku.