tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 55 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

Funkcjonariusze SM podejmowali również czynności na terenie miasta, w związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby, które popełniły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to:
Bogdan K., Krzysztof K. oraz Mieczysław P. Wszystkie wykroczenia zostały zaobserwowane przez operatora monitoring w Parku Miejskim przy ul Karola Dittricha oraz przy ul. 11 Listopada. Wszyscy ww. za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym).

Ponadto:

W dniu 27.07.2020 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowicza z ul. Józefa Mireckiego, zaparkował pojazd dostawczy marki Iveco na oznakowanym przejściu dla pieszych. W związku z powyższym wykroczenie, kierujący pojazdem Grzegorz M., został ukarany mandatem karnym.

Fala upałów może przynieść niebezpieczne skutki dla zdrowia, a nawet życia. Przegrzany organizm, może paść ofiarą udaru słonecznego. Aby zapobiec takim przykrym sytuacjom, strażnicy miejscy w dniu 28.07.2020, częstowali mieszkańców wodą mineralną. Żyrardowianie, którzy otrzymują bezpłatną wodę, z zadowoleniem przyjmują takie działania strażników. Akcja trwa – strażnicy będą rozdawać wodę w różnych rejonach miasta. Takimi miejscami są, między innymi, Plac Jana Pawła II, Targowisko Miejskie. Działania te będą kontynuowane w upalne dni, których – jaki widać po prognozach – jeszcze nam nie zabraknie.

W dniu 28.07.2020 funkcjonariusze kierowali ruchem drogowym podczas wycinki drzew na ul. Kościelnej, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym. Akcja wycinki gałęzi przeprowadzona była sprawnie. Dziękujemy kierowcom za wyrozumiałość.

Czas wakacji to bardzo wyczekiwany moment dla młodych ludzi, jest to czas odpoczynku od szkolnych obowiązków, czas zabawy i wielu rozrywek. Niestety nie wszystkie miejsca w których dzieci spędzają swój wolny czas, są bezpiecznymi miejscami do zabawy. Rodzice nie zawsze są w stanie skontrolować tego, gdzie i w jaki sposób ich pociechy spędzają swój wolny czas. Dzieci i młodzież podczas zabaw zapominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa, niejednokrotnie narażając siebie na groźne sytuacje. Dlatego też, Straż Miejska w tym szczególnym okresie nasila działania pod kontem kontroli miejsc zwyczajowego gromadzenia się młodzieży. Drodzy rodzice zwracajcie uwagę, jak i gdzie wasze pociechy spędzają swój wolny czas, co powinno przyczynić się do zminimalizowania niepożądanych zagrożeń.

W dniu 30.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Dekerta doszło do pogryzienia psa przez innego czworonoga. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził psa, który przemieszcza się ulicami bez nadzoru. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono właścicielkę agresywnego kundelka. Za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa Krystyna Ż., została ukarana mandatem karnym. Jednocześnie przeprowadzono kontrolę szczepień czworonoga, która nie wykazała nieprawidłowości.

W dniu 30.07.2020 przeprowadzono kontrolę z pracownikiem Wydziału Działalności Gospodarczej UM, lokalu gastronomicznego przy ul. Bratniej, w związku ze skargą mieszkanki, która dotyczyła uciążliwości dotyczącej funkcjonowania ogródka piwnego, w którym klienci baru, przy spożywaniu alkoholu, zakłócają spokój i porządek publiczny, używając przy tym słów wulgarnych oraz załatwiają potrzeby fizjologiczne przy ogrodzeniu odgradzającym sąsiednią nieruchomość. Podczas kontroli ujawniono szereg nieprawidłowości. Wobec Jana P., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz ustalono datę rekontroli, w celu wyeliminowania nieprawidłowości.

W dniu 30 i 31.07.2020 strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Legionów Polskich i Juliusza Słowackiego, gdzie dalsze czynności w sprawie przejęło PGM.

Strażnicy Miejscy z Żyrardowa pamiętają i oddają hołd żyjącym oraz poległym Bohaterom w 76 rocznice wybuchu Powstania Warszawskiego, która przypadała na 01.08.2020. Po uroczystym przemówieniu Wiceprezydenta Adama Lemiesza, złożono wiązanki przed pomnikiem AK znajdującego się, przy skrzyżowaniu ul. Bolesława Limanowskiego z ul. 1 Maja. Pół godziny później przedstawiciel straży miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, wzięli udział w uroczystym nabożeństwie, w kościele parafialnym pod wezwaniem Karola Boromeusza. Hołdem dla tych, którzy oddali życie za Warszawę – Strażnicy pamiętają.

W dniach 1 i 2.08.2020 ruszyło kino plenerowe, tym razem to kino samochodowe. Teren targowiska miejskiego wypełnił się zmotoryzowanymi miłośnikami dobrego kina.
W ramach tegorocznego Letniego Kina Plenerowego, zaprezentowano w sumie 6 filmów, poruszających różne tematy. Podczas projekcji filmów, strażnicy miejscy czuwali nad spokojem i porządkiem publicznym społeczności lokalnej. Podczas zabezpieczenia nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 44 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 11 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 5 dotyczyło m.in.: przechylonego suchego drzewa; osoby leżącej na ławce; mężczyzny leżącego na chodniku; kobietę załatwiającej potrzebę fizjologiczną w parku; bójki osób.