tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 64 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Ponadto:

W dniu 20.07.2020 funkcjonariusze SM prowadzili współpracę z pracownikami administracji Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie dalsze czynności w sprawie przejęła ŻSM.

W dniu 20.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Leszno mężczyzna po użyciu alkoholu, zakłóca spokój i porządek publiczny. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na Marka Rz., który dopuścił się powyższego wykroczenia, strażnicy miejscy nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 20.07.2020 operator monitoringu, w późnych godzinach wieczornych, zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Środkowej z ulicą Józefa Mireckiego, doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Na skutek zderzenia, części karoserii rozsypały się po jezdni oraz uległ uszkodzeniu znak drogowy. Powyższą informację przekazano do podjęcia działań przewidzianych prawem. Jednocześnie poinformowano zarządcę drogi o potrzebie uprzątnięcia elementów pokolizyjnych oraz naprawieniu uszkodzonego znaku drogowego.

W dniu 21.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Środkowej na chodniku leży osoba. Wysłano na miejsce patrol SM oraz powiadomiono o zdarzeniu załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM potwierdzili w rejonie mężczyznę, który dopuścił się nieobyczajnego wybryku. Przybyła na miejsce wykwalifikowana pomoc medyczna nie stwierdziła zagrożenia życia i zdrowia Sylwestra M. Wobec powyższego zachowania niezgodnego z prawem, ww. ukarano mandatem karnym oraz udzielono pomocy w dowiezieniu go do miejsca zamieszkania (foto nr 10).

W dniu 21.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stefana Okrzei w zamkniętym pojeździe przebywa pies, który nieustannie szczeka. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zamkniętego w aucie psa. Do strażników miejskich przybyłych w okolicę podeszli zaniepokojeni przechodnie. Z ich relacji wynikało, że zwierzak był zamknięty w aucie, od prawie półtorej godziny, bez wody, a szyby w pojeździe były szczelnie zamknięte. Podjęto czynności w ustaleniu właściciela pojazdu. W tym celu uruchomiono drugi patrol zmotoryzowany, który krążył wokół targowiska miejskiego z komunikatem, informując za pomocą nagłośnienia o zdarzeniu. Drugi patrol, który pozostał na miejscu zaparkowanego auta, obserwował stworzenie i w razie potrzeby był przygotowany na wybicie szyby, w celu uwolnienia czworonoga. Niedługo później na miejscu pojawił się właściciel psa, który tłumaczył, że zostawił zwierzę w aucie, ponieważ nie mógł zabrać go ze sobą. Takie zachowanie jest oczywiście niedopuszczalne, a co więcej, karalne, dlatego też wobec Tadeusza P. wyciągnięto konsekwencje przewidziane prawem.
Straż miejska apeluje, że pozostawienie psa w zamkniętym samochodzie, może doprowadzić do jego odwodnienia, przegrzania, udaru słonecznego, a w rezultacie śmierci. Radzimy, aby samemu nie podejmować decyzji o wybiciu szyby, a gdy upewnimy się, że właściciela nie ma gdzieś w pobliżu, zadzwonić bezpośrednio do Straży Miejskiej. Jednocześnie dziękujemy za obywatelską postawę osoby zgłaszającej.

W dniu 21.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ul. Spółdzielczej na chodniku leży kobieta w stanie upojenia alkoholowego. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzenia czynności kobieta zachowywała się agresywnie i używała słów wulgarnych. W celu wykluczenia zagrożenia życia i zdrowia osoby, na miejsce wezwano załogę karetki pogotowia, która nie stwierdziła jakichkolwiek przeciwskazań zdrowotnych. Maria S., została dowieziona do PDOZ do czasu wytrzeźwienia, a za popełnione wykroczenia ukarana grzywnami w postępowaniu mandatowym, następnego dnia.

W dniu 21.07.2020 strażnicy miejscy udzielili asysty pracownikom Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach związanych z otwarciem lokalu przy ul. Tadeusza Kościuszki.

W dniach 21 i 22.07.2020 operator monitoringu zauważył przy ulicach Waleriana Łukasińskiego,1 Maja, Józefa Mireckiego i Ottona Wittenberga pojazdy, które zaparkowały w miejscach obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenia drogowe kierujący, zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 22.07.2020 operator monitoringu zauważył przy ul. Bolesława Limanowskiego, pojazd marki Seat, który naruszył warunki parkowania, poprzez blokowanie chodnika. Za popełnione wykroczenie drogowe Roman K., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 23.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stefana Żeromskiego, przebywa mężczyzna w stanie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził osobę, która dopuściła się zanieczyszczenia miejsca publicznego, poprzez załatwienie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie Tomasz J., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 24.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Tadeusza Kościuszki na jednej z ławek, pewna „para” zachowuje się nieprzyzwoicie. Wysłany na miejsce patrol SM ujawnił kobietę i mężczyznę, którzy w stanie po użyciu alkoholu próbowali dopuścić się czynności seksualnej, w miejscu publicznym. Na widok funkcjonariuszy zaczęli zachowywać się agresywnie, używając słów wulgarnych. W związku z tym, iż nie reagowali na wezwanie do zachowania zgodnego z prawem, użyto wobec dwojga środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej oraz założenia kajdanek. Wezwano na miejsce załogę ratowników medycznych, w celu potwierdzenia braku przeciwskazań zdrowotnych, do osadzenia. Z uwagi na brak zagrożenia życia i zdrowia, przewieziono „parę” do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia Elżbieta B. i Mariusz B., zostali ukarani mandatami karnymi za popełnione wykroczenia.

Nielegalna rozbiórka pojazdów wycofanych z eksploatacji, to z pewnością pomysł na zarobienie niemałych pieniędzy. Jednym z zadań Straży Miejskiej staje się walka z nielegalną rozbiórka wraków, w sferze gospodarki odpadami, która działa w oparciu o ustawę recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Często podstawą podjęcia działań są zgłoszenia mieszkańców. I tak w dniu 24.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja na terenie nieruchomości prywatnej, dochodzi do rozbiórki pojazdów osobowych. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Ujawniono demontaż pojazdów widniejących w ewidencji CEPIK. Recykling pojazdów może się odbywać w stacjach demontażu pojazdów na podstawie stosownych pozwoleń. Konsekwencją ujawnionych nieprawidłowości było podjęcie działania zmierzającego do wyjaśnienia nieprawidłowości oraz wyciągnięcia konsekwencji prawnych. Przypomnijmy, że ustawodawca przewidział, w tym przypadku karę pieniężną od 15 000 do 500 000 zł. W związku ze skalą procederu, podjęliśmy współpracę z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, w celu ukrócenia ww. nielegalnej działalności.

W dniu 25.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Leszno w okolicy pawilonu handlowego na chodniku leży pijana kobieta. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził, osobę w stanie upojenia alkoholowego, która nie posiadała stałego zameldowania. W związku z powyższym, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, w celu przeprowadzenia stosownych badań wykluczających stan zagrożenia życia i zdrowia kobiety. Z uwagi na brak ww. przeciwwskazań, Mirosława W., została dowieziona do PDOZ, w celu osadzenia do czasu wytrzeźwienia. Ww. za popełnione wykroczenie została ukarana mandatem karnym.

Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 42 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 11 dotyczyło m.in.: Przepełnionych koszy ulicznych; osób śpiących na trawniku i na ławkach; uszkodzonego boku wiaty przystanku komunikacji publicznej; dzieci biegających wewnątrz fontanny.