tel. alarmowy – 986

Funkcjonariusze SM kontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. W dniu 05.07.2020 strażnicy miejscy ujawnili wykroczenie, polegające na zanieczyszczeniu miejsca publicznego tj, podwórka posesji, przy ul. Adama Mickiewicza. Takie postępowanie skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci mandatu karnego. O czym przekonał się Zbigniew G., który został ukarany grzywną w myśl, art. 145 KW- „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych.