tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 45 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniach 06 i 07.07. 2020 funkcjonariusze SM podjęli czynności w Paku Miejskim przy ul. Karola Dittricha oraz na ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, w związku z zapisem w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Osoby, które popełniły wykroczenia polegające na spożywaniu alkoholu w miejscu publicznym to Grzegorz B., Krystian K. i Mateusz K. Na ww. nałożono grzywny w postępowaniu mandatowym. Czynności podjęto na podstawie zgłoszenia obywatelskiego oraz za pomocą obserwacji monitoringu miejskiego.

Ponadto:

Funkcjonariusze SM kontrolują czystość dróg, chodników i zieleńców. W dniu 05.07.2020 strażnicy miejscy ujawnili wykroczenie, polegające na zanieczyszczeniu miejsca publicznego tj, podwórka posesji, przy ul. Adama Mickiewicza. Takie postępowanie skutkuje nieprzyjemnymi konsekwencjami w postaci mandatu karnego. O czym przekonał się Zbigniew G., który został ukarany grzywną w myśl, art. 145 KW- „kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 złotych.
W dniu 07.07.2020 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberga przebywa starsza kobieta, której zachowanie wskazuje na to, że zawiodła ją pamięć co skutkowało jej dezorientacją w terenie. Dzięki pomocy funkcjonariuszy SM i na podstawie imienia i nazwiska, które starsza kobieta szczęśliwie pamiętała, udało się ustalić jej adres, a następnie doprowadzić i przekazać pod opiekę córki. Dzięki zaangażowaniu dobrych ludzi, pani Teresa bezpiecznie trafiła do domu.
W dniu 08.07.2020 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej osoba umieszcza na słupie energetycznym, baner wyborczy. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM. ujęli sprawcę wykroczenia i nałożyli na niego grzywnę w postępowaniu mandatowym z art. 63a §1 kw – „kto umieszcza w miejscu publicznym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę, napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu bez zgody zarządzającego tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny”).
W dniu 10.07.2020 operator monitoringu zauważył, że w rejonie skrzyżowania ulic Władysława Reymonta i Adama Mickiewicza, doszło do groźnego zderzenia dwóch pojazdów, osobówki z busem. Kierujący pojazdem osobowym nie zastosował się do sygnalizacji świetlnej, wjeżdżając na skrzyżowanie, przy załączonym czerwonym świetle, uderzając z impetem w prawidłowo poruszający się pojazd bus służący do przewozu osób, uszkadzając cały przód pojazdu. W chwili uderzenia, elementy karoserii rozsypały się na jezdni jak przysłowiowe klocki. Dyżurny SM powiadomił wszystkie potrzebne służby oraz niezwłocznie, przy użyciu świateł uprzywilejowania, dyslokował patrol SM, w celu udzielenia niezbędnej pomocy, a także zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Obserwując dalszy ciąg zdarzeń, operator monitoringu ujawnił, że sprawca wykroczenia, razem z pasażerami, oddali się z miejsca zdarzenia w nieznanym kierunku. Na szczęście nikt na skutek kolizji nie ucierpiał. Dalsze czynności, zmierzające do ustalenia okoliczności zdarzenia, w czym bez wątpienia będzie pomocny zapis z monitoringu miejskiego, przejęła policja, a strażnicy miejscy udali się w celu realizacji bieżących zgłoszeń.
Złamane konary drzewa wisiały kilka metrów nad jezdnią i w każdej chwili mogły spaść i zrobić komuś krzywdę. W dniu 11.07.2020 strażnicy wezwali na miejsce załogę PSP, która po kilku minutach była miejscu. Do usunięcia zagrożenia konieczne było użycie specjalistycznego sprzętu. Na czas trwania akcji strażnicy miejscy zabezpieczali teren przed dostępem osób postronnych. Takie działania zapobiegły niebezpieczeństwu w ruchu pojazdów.
Podczas pełnionych służb dokonano 8 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 42 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 22 dotyczyły zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 17 dotyczyło: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; obróconej tarczy znaku drogowego; nieczytelnego oznakowania poziomego i pionowego jezdni; rozwieszonych banerów na słupach energetycznych bez zgody administratora; osoby śpiącej w wiacie przystanku komunikacji publicznej.