tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 07.06.2020 na ul. Szarych Szeregów patrol straży miejskiej ujął Roberta R., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. Ww. oprócz spożywania alkoholu zakłócał spokój i porządek publiczny, używał słów nieprzyzwoitych oraz dodatkowo zanieczyścił miejsce publiczne. Sprawca wykroczenia został osadzony w celu wytrzeźwienia i poniesie konsekwencje w postaci mandatów karnych, ewentualnie skierowania wniosków do Sądu.

Ponadto:

W dniu 1.06.2020 na ul. 1 Maja doszło do wycieku paliwa z samochodu osobowego. Na miejsce wezwano Straż Pożarną w celu neutralizacji paliwa. Dzięki podjętym działaniom zapobiegnięto zagrożeniu wybuchu i skażenia środowiska.

W dniu 02.06.2020 na ul. Jana Dekerta ujęto Bogdana J., który dopuścił się zanieczyszczenia miejsca publicznego poprzez wyrzucenie różnego rodzaju śmieci na chodnik przed budynkiem. Na sprawcę wykroczenia zostanie skierowany wniosek o ukaranie do Sądu.

W dniu 02.06.2020 w budynku dworca PKP, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ujęto Grzegorza K., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku poprzez załatwienie potrzeby fizjologicznej w miejscu publicznym. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww. został nałożony mandat karny.

W dniu 03.06.2020 z ul. 1 Maja strażnicy odholowali na parking strzeżony pojazdy marki Renault, który zaparkowany był na wjeździe do posesji. Kierujący pozostawiając pojazd w tym miejscu uniemożliwił wjazd i wyjazd z nieruchomości. Na sprawce wykroczenia został nałożony mandat karny oraz poniesie dodatkowo koszty odholowania pojazdu.

W dniu 04.06.2020 na ul. Rotm. Witolda Pileckiego strażnicy podjęli czynności w związku z podejrzeniem spalania odpadów w piecu centralnego ogrzewania. Podczas interwencji potwierdzono, że doszło do spalania odpadów oraz też do zapalenia sadzy w kominie. Właścicielka posesji za popełnione wykroczenie została ukarana grzywną w postaci mandatu karnego.

W dniu 04.06.2020 na ul. Fryderyka Chopina współpracowano z przedstawicielami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze zgłoszeniem o przebywaniu w budynku, w pomieszczeniach strychowych osoby bezdomnej. Na miejscu nie stwierdzono osoby bezdomnej.

W dniu 05.06.2020 przeprowadzono rekontrolę posesji przy ul. Równoległej w związku ze stwierdzonym wcześniej niewłaściwym stanem porządkowym na posesji. Podczas prowadzonych czynności stwierdzono nadal niewłaściwą sytuację porządkową, w związku z czym na właścicielkę został nałożony mandat karny. W powyższej sprawie będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do poprawy sytuacji porządkowej.

W dniu 06.06.2020 operator monitoringu zauważył na ul. Okrzei nn. mężczyznę, który załatwiał potrzebę fizjologiczną na ulicy, w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol straży miejskiej ujął mężczyznę, którym okazał się obywatel Ukrainy Andrii L. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww. został nałożony mandat karny.

W dniach 2 i 7.06.2020, operatorzy monitoringu zauważyli, kolejne wykroczenia związane nieprawidłowym parkowaniem pojazdów, w rejonie przejść dla pieszych, skrzyżowań, czy też blokowanie ciągów pieszych. Zaparkowane pojazdy, które zauważono w rejonie uli: Ottona Wittenberga, P.O.W., stwarzały uciążliwość i zagrożenie w szczególności dla pieszych uczestników ruchu. W stosunku do sprawców wykroczeń zostały podjęte czynności zmierzające do wyciągnięcia konsekwencji.

Podczas pełnionych służb dokonano 18 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 62 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 28 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 4 dotyczyło m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, przepełnionych koszy ulicznych, uszkodzonych/przekręconych znaków drogowych, itp.