tel. alarmowy – 986

W dniu 10.09.2019 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą 1 Maja, doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłani w ww., rejon strażnicy miejscy, udzielili pomocy jednemu z kierujących, w zepchnięciu pojazdu na pobocze. Legitymowano uczestników zdarzenia. Osoby odmówiły jakiejkolwiek pomocy medycznej. Funkcjonariusze SM czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, do czasu podjęcia czynności przewidzianych prawem.