tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 23 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 09.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ławce znajdującej się na peronie dworca PKP przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego śpi osoba. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili siedzącego mężczyznę, który w tym momencie spożywał alkohol w miejscu publicznym. Za naruszenie przepisów prawa, Krzysztof D., został ukarany mandatem karnym.

W tym samym dniu, w późnych godzinach wieczornych, operator monitoringu zauważył grupę młodzieży, która stoi przed wejściem do budynku dworca PKP, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, i nie stosuje się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął dwóch sprawców wykroczenia. Wobec powyższego wykroczenia Kamil M. i Piotr S., zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym.

W dniu 10.09.2019 funkcjonariusze SM patrolu rowerowego, podjęli interwencję, przy ul. Władysława Reymonta wobec Wiesława G., który spożywał alkohol w miejscy publicznym. Za powyższe wykroczenie ww., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 14.09.2019 operator monitoringu zauważył w okolicy dworca PKP, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, dwie osoby siedzące na ławce, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Marka K. i Leszka S., funkcjonariusze SM zastosowali grzywny w postępowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 09.09.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców Nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 10.09.2019 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Bolesława Limanowskiego z ulicą 1 Maja, doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłani w ww., rejon strażnicy miejscy, udzielili pomocy jednemu z kierujących, w zepchnięciu pojazdu na pobocze. Legitymowano uczestników zdarzenia. Osoby odmówiły jakiejkolwiek pomocy medycznej. Funkcjonariusze SM czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, do czasu podjęcia czynności przewidzianych prawem.

W dniu 12.09.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego, zaparkował pojazd marki Peugeot, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłano na miejsce strażników miejskich w celu podjęcia czynności związanych z odholowaniem pojazdu. W niedługim czasie pojawił się w miejscu popełnionego wykroczenia właściciel auta. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym Tomasz G., został ukarany mandatem karym, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 12.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w wiacie przystanku komunikacji publicznej, przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, leży mężczyzna po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol ujął Adriana K., który zachowywał się agresywnie zakłócając spokój i porządek publiczny. Wobec powyższego wykroczenia zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 13.09.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności, przy ul. Gabriela Narutowicza, gdzie legitymowali kierowców pojazdów osobowych, w związku ze zdarzeniem drogowym. Z uwagi na to, że kierujący doszli sami do porozumienia, funkcjonariusze SM odstąpili od podjęcia dalszych czynności, udając się do innych zadań. W momencie, gdy strażnicy miejscy wsiadali do pojazdu służbowego, podjechał do radiowozu na rowerze młody mężczyzna, który rzucił się na funkcjonariusza SM, Wobec realnego zagrożenia, reakcja strażnika była błyskawiczna. Strażnik użył paralizatora typu taser z tzw. przyłożenia. Mężczyzna został obezwładniony na kilka sekund. Chwilę później mieszkaniec z Wiskitek, został zakuty w kajdanki i doprowadzony do radiowozu. W związku z tym, że napastnik zachowywał się co najmniej dziwnie, na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, która po przybyciu nie stwierdziła bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia Piotra M. Wobec mężczyzny, który swym zachowaniem zakłócił spokój i porządek publiczny został ukarany mandatem karnym.

W dniu 13.09.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego, zaparkował pojazd marki Peugeot, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W związku z powyższym, pojazd został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Właścicielka pojazdu Agata B., została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty związane z odholowaniem pojazdu.

W dniu 14.09.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności w rejonie Targowiska Miejskiego, przy ul. Bratniej, gdzie na chodniku leżała osoba, która swym wyglądem wzbudzała powszechne zgorszenie. W związku z potrzebą udzielenia pomocy osobie, funkcjonariusze SM wezwali na miejsce załogę ratowników medycznych, w celu oceny stanu zdrowia mężczyzny. Z uwagi na brak przeciwskazań zdrowotnych, strażnicy miejscy udzielili pomocy mężczyźnie dowożąc go do miejsca zamieszkania i przekazując pod opiekę rodzinie. Za popełnione wykroczenia Grzegorz M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 15.09.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Stefana Okrzei, w stosunku do mężczyzny, który dopuścił się zaśmiecenia miejsca publicznego. W związku popełnionym wykroczeniem porządkowym Daniel W., został ukarany mandatem karnym.
Podczas pełnionych służb dokonano 21 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 58 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 29 dotyczyło zdarzeń drogowych, 6 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 23 dotyczyło m.in.: niesprawnego oświetlenia ulicznego; zanieczyszczonych miejsc publicznych oraz przepełnionych koszy ulicznych; przestawionych słupków betonowych odgradzających miejsca parkingowe oraz półkola odgradzające chodnik od jezdni; osoby leżącej na ławce; kamiennych elementów elewacji leżących na schodach.