tel. alarmowy – 986

Straż Miejska w Żyrardowie realizując swe ustawowe zadania, współpracuje bardzo często z innymi formacjami i służbami państwowymi. I tak w trosce o poprawę bezpieczeństwa w szczególności, w rejonie dworca PKP i terenów przyległych. Komendant Straży Miejskiej Jan Sankowski podjął decyzję o współpracy ze Strażą Ochrony Kolei. W dniu 05.09.2019 rozpoczęto współpracę wystawiając wspólne patrole. Współpraca ta, nie będzie ograniczała się jedynie do kontroli i działań na terenie dworca kolejowego i terenów do niego przyległych, ale również obejmuje składy skupów złomów na terenie całego miasta. Założenie jest proste; mieszane patrole mobilne, będą pozwalały wykryć występujące nieprawidłowości. Wspólnie prowadzone czynności pozwolą prowadzić również działania, które wykraczają poza kompetencje strażników miejskich i odwrotnie. Zapewne widok strażnika miejskiego i funkcjonariusza ochrony kolei, z psem służbowym zaskoczy trochę mieszkańców Żyrardowa, ale mamy nadzieję, że pozytywne, a to wszystko po to, aby obie służby mogły skutecznie przeciwdziałać naruszeniom prawa. Założeniem takiej współpracy będzie jeszcze zwiększenie skuteczności działań obu służb, w celu poprawy spokoju i porządku publicznego.