tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 25 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 07.09.2019 operator monitoringu zauważył w Parku Miejskim, trzy kobiety siedzące na ławce, gdzie jedna z nich spożywała alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec Ludmiły R., obywatelki Ukrainy, funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 07.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na wjeździe do podziemnego parkingu budynku mieszkalnego, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, leży mężczyzna prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził leżącego mężczyznę, którego zachowanie wyczerpało znamiona nieobyczajnego wybryku. W trakcie prowadzonych czynności Mariusz P., popełnił kolejne wykroczenie wprowadzając strażników miejskich w błąd, co do swojej tożsamości. Wobec powyższego mieszkaniec Warszawy został ukarany dwoma mandatami karnymi.

W dniu 07.09.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności wobec Eugeniusza S., który w miejscu publicznym na pl. Jana Pawła II, spożywał alkohol. Za popełnione wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 08.09.2019 strażnicy miejscy podjęli interwencję własną wobec Marcina G., który przy ul. Nowy Świat, nie zastosował się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z powyższym mieszkaniec Chełmna został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.09.2019 operator monitoringu zauważył osobę siedzącą na ławce, w Parku Seniora, przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego, która spożywała alkohol w miejscu publicznym. Za popełnione wykroczenie Waldemar O., został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

Wrzesień, to przede wszystkim rozpoczęcie roku szkolnego. Straż Miejska w Żyrardowie rokrocznie bierze udział w programie prewencyjnym „Bezpieczna droga do szkoły”. W związku z tym, funkcjonariusze SM przeprowadzili kontrole w rejonach placówek oświatowych na terenie naszego miasta, sprawdzając ciągi piesze i rowerowe, którymi poruszają się dzieci, w drodze do i ze szkoły, a także przejścia dla pieszych przy placówkach oświatowych. Zwracali uwagę na stan infrastruktury drogowej, stan barierek zabezpieczających, przed wtargnięciem dziecka na jezdnię oraz stan techniczny znaków drogowych. Ważny jest też stan oznakowania poziomego przejść dla pieszych, przed samymi szkołami. Poczynając od dnia 2 września w obrębie szkół, pojawiły się patrole straży miejskiej. Funkcjonariusze SM pomagali dzieciom bezpiecznie poruszać się po ulicach, w szczególności dbając o bezpieczeństwo w rejonie przejść dla pieszych. Intensyfikacja podejmowanych działań trwała kolejno przez cztery dni, co pozwoliło na bezpieczne wprowadzenie rodziców i dzieci do przestawienia się z „trybu wakacyjnego” w „tryb szkolny”. Oczywiście działania w rejonie szkół są realizowane przez cały rok szkolny, jednak już z trochę mniejszą intensywnością. W najbliższym czasie strażnicy miejscy będą również przeprowadzali zajęcia profilaktyczne dla dzieci pod tytułem, „Bezpieczna droga do szkoły”.

W dniu 02.09.2019 funkcjonariusze SM w związku ze zgłoszeniem, współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Filipa de Girarda. W trakcie prowadzonych czynności przez administratora, właścicielka lokalu dopuściła się zakłócania spokoju i porządku publicznego, będąc pod wpływem alkoholu, za co została ukarana grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 02.09.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, pojazd ciężarowy marki Renault, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Krzysztof M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 03.09.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że z posesji przy ul. Janusza Korczaka wybiegł pies bez nadzoru, który jest prawdopodobnie agresywny. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie i w trakcie prowadzonych czynności ustalił właściciela czworonoga. Za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psa Mirosław K., został ukarany mandatem karnym. Jednocześnie wystawiono wezwanie dla ww., w celu okazania świadectwa szczepień.

Straż Miejska w Żyrardowie realizując swe ustawowe zadania, współpracuje bardzo często z innymi formacjami i służbami państwowymi. I tak w trosce o poprawę bezpieczeństwa w szczególności, w rejonie dworca PKP i terenów przyległych. Komendant Straży Miejskiej Jan Sankowski podjął decyzję o współpracy ze Strażą Ochrony Kolei. W dniu 05.09.2019 rozpoczęto współpracę wystawiając wspólne patrole. Współpraca ta, nie będzie ograniczała się jedynie do kontroli i działań na terenie dworca kolejowego i terenów do niego przyległych, ale również obejmuje składy skupów złomów na terenie całego miasta. Założenie jest proste; mieszane patrole mobilne, będą pozwalały wykryć występujące nieprawidłowości. Wspólnie prowadzone czynności pozwolą prowadzić również działania, które wykraczają poza kompetencje strażników miejskich i odwrotnie. Zapewne widok strażnika miejskiego i funkcjonariusza ochrony kolei, z psem służbowym zaskoczy trochę mieszkańców Żyrardowa, ale mamy nadzieję, że pozytywne, a to wszystko po to, aby obie służby mogły skutecznie przeciwdziałać naruszeniom prawa. Założeniem takiej współpracy będzie jeszcze zwiększenie skuteczności działań obu służb, w celu poprawy spokoju i porządku publicznego (foto nr 9,9a).

W dniu 08.09.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Waleriana Łukasińskiego, zaparkował pojazd marki Skoda, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności związanych z wezwaniem holownika, w miejscu popełnionego wykroczenia pojawiła się właścicielka pojazdu Kinga B. Za popełnione wykroczenie ww., została ukarana mandatem karnym, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 06.09.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Bolesława Limanowskiego, gdzie zaparkował pojazd marki Audi, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W związku z powyższym, pojazd został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Właściciel pojazdu z Paplina Łukasz T., został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty związane z odholowaniem pojazdu.

Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 31 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 25 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 1 dotyczyło mężczyzny pod wpływem alkoholu, mającym problem z utrzymaniem równowagi.