tel. alarmowy – 986

W dniu 23.08.2019 funkcjonariusze SM wspólnie z administratorem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz lekarzem Powiatowym Weterynarii, przeprowadzili czynności rekontrolne, przy ul. Spółdzielczej, gdzie w jednym z lokali budynku mieszkalnego, przebywają luzem egzotyczne zwierzęta. W pomieszczeniu potwierdzono dwa węże boa oraz agamę, które w ocenie lekarza mają odpowiednie warunki do bytowania. Z przedstawionych dokumentów wynika, że posiadacz zwierząt ma wszystkie wymagane pozwolenia, a mieszkanie zabezpieczone jest w taki sposób, aby gady nie mogły wydostać się z mieszkania samodzielnie na zewnątrz.