tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 26 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 19.08.2019 operator monitoringu zauważył w późnych godzinach nocnych, przy ul. Fryderyka Chopina 2, na podwórku palące się śmieci, w kontenerze z odpadami, a po chwili podjeżdżający wóz JRG. Państwowa Straż Pożarna szybko ugasiła rozprzestrzeniający się pożar pojemników ze śmieciami.

W dniu 21.08.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Seicento, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności związanych z wezwaniem holownika w miejscu popełnionego wykroczenia, pojawiła się roztargniona właścicielka pojazdu i okazała dokumenty uprawniające do parkowania ww. miejscu. W związku z powyższym strażnicy miejscy zastosowali wobec kierującej środki oddziaływania wychowawczego, informując o obowiązku umieszczania karty w widocznym miejscu.

W związku z uzyskaniem informacji o niezapewnieniu właściwych warunków przy trzymaniu psa, w jednym z lokali mieszkalnych przy ul. Środkowej funkcjonariusze SM, w dniu 22.08.2019 podjęli działania kontrolne wspólnie z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej. Na miejscu okazało się, że w lokalu trzymany jest pies rasy Rottweiler, który był wychudzony i miał problemy z poruszaniem się. Nie miał również zapewnionego dostępu do jedzenia i prawdopodobnie wody. Leżał prawie bez ruchu na wersalce nie reagując na otoczenie, w tym na osoby kontrolujące i z ledwością unosił głowę. Sądząc o odorze jaki wydobywał się z mieszkania, pies raczej nie wychodził na spacery. Czworonogiem zajmował się mężczyzna, który podczas interwencji był w stanie po użyciu alkoholu. Pies był skrajnie wychudzony i przerażony. Rottweiler został odebrany właścicielowi, a następnie przewieziony do lecznicy weterynaryjnej, gdzie będzie miał zapewnioną specjalistyczną opiekę. To co spotkało tego czworonoga, to jest szczyt nieodpowiedzialności właściciela.
W związku z tym, że tego typu zachowanie opiekuna psa ma znamiona znęcania się nad zwierzęciem, co jest przestępstwem, w tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności zmierzające do tego, aby oprawca czworonoga poniósł zasłużoną karę. Straż miejska apeluje, jeżeli widzimy zwierzę, które może potrzebować pomocy lub właściciel psa nie zachowuje środków ostrożności przy jego trzymaniu, to możemy sprawę zgłosić, dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu Straży Miejskiej w Żyrardowie – 986.

W dniu 22.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. 1 Maja, osoba ma problem z wyjazdem, z prywatnej posesji z uwagi na blokowanie dostępu do bramy wjazdowej, przez inny pojazd osobowy. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Volvo, jednocześnie ujawniono dodatkowo blokowanie ciągu pieszego, przez niepozostawienie 1.5m na przejście dla pieszych. W związku z powyższym, podjęto czynności związane z odholowaniem pojazdu. W trakcie czynności pojawiła się właścicielka pojazdu. W tej sytuacji odwołano holownik, a na Justynę S., nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 22.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ul. Karola Szymanowskiego, na ulicy leży nietrzeźwy mężczyzna, który swoim wyglądem wzbudza odrazę przechodzących osób. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec powyższego Jacek M., został ukarany mandatem karnym, a następnie dowieziono ww. do miejsca zamieszkania.

W dniu 22.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Towarowej na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego, z którym nie można było nawiązać kontaktu. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, którzy nie stwierdzili bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia obywatela Ukrainy. Vitalija P., przewieziono do PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia ww. został ukarany mandatami karnymi.

W dniu 23.08.2019 funkcjonariusze SM wspólnie z administratorem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz lekarzem Powiatowym Weterynarii, przeprowadzili czynności rekontrolne, przy ul. Spółdzielczej, gdzie w jednym z lokali budynku mieszkalnego, przebywają luzem egzotyczne zwierzęta. W pomieszczeniu potwierdzono dwa węże boa oraz agamę, które w ocenie lekarza mają odpowiednie warunki do bytowania. Z przedstawionych dokumentów wynika, że posiadacz zwierząt ma wszystkie wymagane pozwolenia, a mieszkanie zabezpieczone jest w taki sposób, aby gady nie mogły wydostać się z mieszkania samodzielnie na zewnątrz.

W dniu 23.08.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Ochrony Środowiska, w czynnościach przy ul. Środkowej, gdzie została przeprowadzona kontrola wywozu nieczystości i stanu porządkowego. Dalsze czynności będą prowadzone przez Wydział Ochrony Środowiska UM.

W dniu 25.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Środkowej doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłany na miejsce patrol SM, zabezpieczał miejsce zdarzenia, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, do czasu przybycia służb przewidzianych prawem.

W dniu 25.08.2019 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Żeromskiego z ulicą Ks. Ottona Wittenberga, doszło do zdarzenia drogowego. W powyższej sprawie podjęto czynności przewidziane prawem.

Podczas pełnionych służb dokonano 9 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 15 dotyczyło zdarzeń drogowych, 4 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 10 dotyczyło m.in.: palących się śmieci w kontenerze; uszkodzonego banera reklamowego; przepełnionego kosza ulicznego oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; ubytku w nawierzchni jezdni; zapadliny przy studzience telekomunikacyjnej; niesprawnego podświetlenia fontanny oraz lamp oświetlenia ulicznego.