tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 7 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 16.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberg grupa młodych ludzi, siedzi na ławce przy piaskownicy i spożywa alkohol. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym wobec Marty T. i Dawida W., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 16.08.2019 dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie dotyczące niestosowania się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłani strażnicy miejscy w rejon ul. Izy Zielińskiej, ujęli Mariusza B., który spożywał alkohol w miejscu publiczny. Wobec popełnionego wykroczenia ww., został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 12.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Spółdzielczej w jednym z lokali budynku mieszkalnego, przebywają luzem egzotyczne zwierzęta, dwa pytony oraz legwan. W pomieszczeniu mogą przebywać także inne stworzenia. Zachodzi obawa, że gady mogą się samodzielnie z pomieszczenia wydostać, gdyż poprzez uchylone okno, jedna z jaszczurek wydostała się na zewnątrz. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na miejsce wezwano administratora Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, lekarza Powiatowego Weterynarii, w trakcie prowadzonych czynności pojawił się także krewny właściciela zwierząt. Hodowla zwierząt egzotycznych jest modna. Na najbardziej popularne gatunki nie jest wymagana zgoda. Jednak wg. oceny lekarza właściciel posiada zwierzęta legalnie i ma wszystkie wymagane pozwolenia. Ojciec miłośnika zwierząt, zabezpieczył lokal przed dostępem osób trzecich oraz w taki sposób, aby zwierzęta w nim przebywające, nie wydostały się samodzielnie. W tej sprawie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.

W dniu 13.08.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Środkowej w związku ze zgłoszeniem.

W dniu 13.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stefana Wyszyńskiego na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol nie stwierdził popełnionego wykroczenia. Na prośbę mężczyzny, funkcjonariusze SM udzielili pomocy Witoldowi K. i dowieźli ww. do miejsca zamieszkania pod opiekę żony. W trakcie przekazywania osoby nietrzeźwej w miejscu zamieszkania, mężczyzna zaczął zachowywać się agresywnie wobec żony. Wobec powyższego podjęto decyzję o osadzeniu osoby nietrzeźwej w PDOZ do czasu wytrzeźwienia. Załoga ratowników medycznych nie stwierdziła bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia mężczyzny. W związku z powyższym mężczyzna został przewieziony do izby wytrzeźwień w Grodzisku Mazowieckim. Następnego dnia sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

W dniu 14.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bohaterów Warszawy na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego, które mowa była bełkotliwa oraz posiadał zachwiania równowagi, wezwano załogę ratowników medycznych. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny stanu zdrowia mężczyzny przez ratowników, osoba została przewieziona do PDOZ, w Grodzisku Mazowieckim do czasu wytrzeźwienia. W powyższej sprawie będą prowadzone dalsze czynności, zmierzające do ukarania sprawcy nieobyczajnego wybryku.
Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 26 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 16 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 8 dotyczyło m.in.: awarii oświetlenia ulicznego; przepełnionych koszy ulicznych.