tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 27 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 05.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy Al. Partyzantów, dwóch mężczyzn spożywa alkohol. Wysłani na miejsce strażnicy miejscy potwierdzili zgłoszenie. Za naruszenie przepisów prawa, Hubert S. i Mariusz J., zostali ukarani mandatami karnymi.

W dniu 08.08.2019 operator monitoringu zauważył kobietę siedzącą na ławce, w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, która spożywała alkohol bezpośrednio z butelki. Za popełnione wykroczenie obywatelka Ukrainy Oksana P., została ukarana mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 05.08.2019 odholowano na parking strzeżony, pojazd osobowy marki Hyundai, z ul. Romualda Mielczarskiego, który blokował wjazd/ wyjazd do posesji prywatnej. Właściciel pojazdu, otrzymał mandat karny oraz poniósł koszy odholowania pojazdu.

W dniu 05.08.2019 funkcjonariusze SM niezwłocznie zareagowali na zgłoszenie, osoby niepełnosprawnej, która potrzebowała pomocy. Strażnicy udając się na miejsce zgłoszenia, udzielili pomocy kobiecie, poruszającej się na wózku inwalidzkim, dopompowując powietrze w kołach wózka inwalidzkiego, umożliwiając jej samodzielne poruszanie się.

W dniu 05.08.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, że kierujący naruszył warunki parkowania, poprzez postój pojazdem osobowym marki Opel w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Zenon J., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 05.08.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd marki Skoda, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Grzegorza K., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 07.08.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, pojazd dostawczy marki Iveco, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującego Piotra J., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 08.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Joachima Lelewela, doszło do pokąsania córki zgłaszającego, przez psy, które wybiegły z niezabezpieczonej posesji. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Poinformowano ojca poszkodowanej dziewczynki o sposobie postępowania, w związku z pokąsaniem córki przez czworonoga. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właściciela psów, którym okazał się Franciszek Sz. W związku z niezachowaniem środków ostrożności, przy trzymaniu psa ww. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym oraz zobligowany do podania psa obserwacji weterynaryjnej. Jednocześnie nakazano przedstawienie aktualnych szczepień psów, w siedzibie Straży Miejskiej w wyznaczonym terminie.

W dniu 08.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Słowiańskiej, w rejonie śluzy „Zalewu Żyrardowskiego” na chodniku, leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Do mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego, z którym nie można było nawiązać kontaktu, wezwano załogę ratowników medycznych. Po przeprowadzeniu wstępnej oceny stanu zdrowia mężczyzny przez ratowników, osoba została przewieziona do placówki medycznej w celu hospitalizacji. Następnego dnia mężczyzna został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym, za popełnione wykroczenie.

W dniu 11.08.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną na terenie „Zalewu Żyrardowskiego”, przy ul. Ziołowej wobec Sebastiana G., który zakłócał spokój i porządek publiczny, będąc pod wpływem alkoholu. Za powyższe wykroczenie ww., został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 11.08.2019 strażnicy miejscy zabezpieczali koncert pieśni patriotycznych, który odbył się na Pl. Jana Pawła II. Funkcjonariusze SM czuwali nad spokojem i porządkiem publicznym, społeczności lokalnej. Podczas imprezy na wolnym powietrzu, nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

Podczas pełnionych służb dokonano 15 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 33 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 18 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 13 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; osób leżących na ławkach; zapadliny przy studzience w chodniku.