tel. alarmowy – 986


W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 33 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 29.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, mężczyzna nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM ujął Jakuba K., wobec którego zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym, za powyższe wykroczenie.

W dniu 02.08.2019 operator monitoringu zauważył na Pl. Jana Pawła II, przy fontannie osobę, która spożywała alkohol oraz zaśmieciła miejsce publiczne. Wysłany na miejsce patrol potwierdził popełnione wykroczenia. Leszek S. został ukarany mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 19.07.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Józefa Mireckiego, zaparkował pojazd marki Mazda, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności związanych z wezwaniem holownika w miejscu popełnionego wykroczenia, pojawił się właściciel pojazdu. Kamil K., odmówił przyjęcia mandatu karnego za popełnione wykroczenie. W związku z powyższym podjęto dalsze czynności zmierzające do ukarania ww., składając wniosek do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

W dniu 27.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul.1 Maja, osoba nie może wyjechać z prywatnej posesji, z uwagi na blokowanie dostępu do bramy wjazdowej przez inny pojazd osobowy. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Kia. W związku z powyższym, pojazd blokujący został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Właścicielka pojazdu poniosła koszty związane ze swoim roztargnieniem.

W dniu 29.07.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego, pojazd dostawczy marki Renault, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Przemysław D., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 29.07.2019 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Stefana Okrzei z ulicą Waleriana Łukasińskiego, że kierujący naruszył warunki parkowania, poprzez postój pojazdem osobowym marki Opel w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie Tomasz M., został ukarany mandatem karnym.

W dniu 30.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Bohaterów Warszawy, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa w związku ze zgłoszeniem. Jak się okazało nie stwierdzono opisanego psa na terenie nieruchomości.

W dniu 30.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przed klatką budynku mieszkalnego, przy ul. Szpitalnej leży osoba, prawdopodobnie w stanie upojenia alkoholowego. Przy leżącym biega pies rasy Pitbull, jego zachowanie jest agresywne, które uniemożliwia zbliżyć się do nieprzytomnego mężczyzny. Funkcjonariuszom SM, po pewnym czasie udaje się odciągnąć psa, a następnie uwiązać go, przy słupku odgradzającym jezdnię od trawnika. Na miejsce wezwano osobę zajmującą się odławianiem zwierząt, która umieściła psa w schronisku, przy ul. Czystej. Mężczyzna za zakłócanie spokoju i porządku publicznego po użyciu alkoholu oraz niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa, został ukarany grzywnami w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.07.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności w budynku dworca PKP, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego wobec mężczyzny, który zaczepiał przechodniów. W trakcie prowadzonych czynności, funkcjonariusze SM zastosowali wobec Roberta G., środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia. Ww. został zabrany przez kolegę.

W dniu 30.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ulicy Stefana Okrzei i ul. Władysława Wyspiańskiego, znajduje się nietrzeźwy mężczyzna, leżący na chodniku. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych oraz wysłano patrol SM, który potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności stwierdzono, że stan zdrowia mężczyzny bezpośrednio nie zagraża jego zdrowiu i życiu. Z uwagi na powyższe, obywatela Ukrainy przewieziono do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia. Następnego dnia wobec sprawcy wykroczenia, nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 30.07.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa Nila, zaparkował pojazd marki Nissan, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. W trakcie prowadzonych czynności związanych z wezwaniem holownika, w miejscu popełnionego wykroczenia pojawiła się właścicielka pojazdu Marlena Ł. Za popełnione wykroczenie ww., została ukarana mandatem karnym, unikając dodatkowych kosztów związanych z odholowaniem pojazdu.

W dniu 31.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Jadwigi Kacperskiej przy ogrodzeniu placówki dydaktycznej, na trawniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Marian K., za nieobyczajny wybryk został ukarany mandatem karnym.

W dniu 31.07.2019 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Bolesława Limanowskiego pojazd dostawczy marki Fiat, który naruszył warunki parkowania na chodniku, nie pozostawiając 1.5 m przejścia dla pieszych. Wysłany na miejsce patrol SM, wobec kierującego Tomasza J., zastosował karę grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 01.08.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego i ul. Poziomkowej, gdzie została przeprowadzona kontrola gołębników, w związku ze zgłoszeniem. Dalsze czynności w sprawie prowadzone są przez Wydział Gospodarki Komunalnej.

W dniu 03.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Józefa Hallera, osoba ma problem z wyjazdem, z prywatnej posesji z uwagi na blokowanie dostępu do bramy wjazdowej, przez inny pojazd osobowy. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził utrudnienia spowodowanie przez zaparkowany pojazd marki Citroen C-5. W związku z powyższym, pojazd blokujący został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Właściciel pojazdu Marcin D., został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty związane z odholowaniem pojazdu.

W dniu 03.08.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Tadeusza Kościuszki doszło do pokąsania kobiety przez psa, która swoją osobą zasłaniała dziecko. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właściciela czworonoga, którym okazał się być Łukasz K. Za niezachowanie ostrożności przy trzymaniu psa, właściciel został ukarany grzywną w postepowaniu mandatowym oraz został zobligowany do poddania psa obserwacji weterynaryjnej.

Podczas pełnionych służb dokonano 17 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 20 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 15 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 2 dotyczyły m.in.: chuligańskiego zachowania się osoby; zanieczyszczonego terenu, poprzez rozrzuconą odzież używaną.