tel. alarmowy – 986

Wysokie temperatury mają znaczący wpływ na samopoczucie człowieka. Przykładem na to była dziewczynka, która w dniu 28.07.2019 podczas uroczystego nabożeństwa, zasłabła w kościele, pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia. Natychmiastowej pomocy udzielili jej funkcjonariusze Straży Miejskiej, jednocześnie powiadamiając o zdarzeniu załogę ratowników medycznych i PSP. Jako pierwsza na miejscu pojawiła się załoga PSP i dzięki posiadanym kompetencjom z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wyposażeniu w specjalistyczny sprzęt ratunkowy, podali tlen dziewczynce. Na szczęście dziewczynka poczuła się lepiej i nie wymagała interwencji Pogotowia Ratunkowego. Po chwili odpoczynku zaopiekowali się nią rodzice.