tel. alarmowy – 986

W dniu 10.17.2019 strażnicy miejscy przeprowadzili kolejną kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego oraz w rejonie ul. Jana Skrowaczewskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców prowadzonych handel, jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Funkcjonariusze SM są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa, może skutkować mandatem w wysokości do 500 złotych. Pomimo, że liczba stwierdzanych nieprawidłowości z roku na rok maleje, to jednak podczas przeprowadzonej kontroli w 28 punktach, w czterech przypadkach ujawniono nieprawidłowości, w wyniku czego sprawcy zaniedbań, w trzech przypadkach zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym, a jedna osoba została pouczona. Kontrole legalizacji wag, będą kontynuowane