tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 20 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 15.07.2019 operator monitoringu zauważył, przy ul. Józefa Mireckiego kobietę, która nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłany na miejsce patrol SM wobec Marzeny Z., zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 17.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej wobec Leszka S., który w miejscu publicznym spożywał alkohol. Za powyższe wykroczenie ww. został ukarany mandatem karnym.

Ponadto:

W dniu 15.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gabriela Narutowicza na trawniku leży osoba. Wysłano na miejsce patrol SM oraz powiadomiono załogę ratowników medycznych, którzy byli już w drodze do miejsca zgłoszenia. Na miejscu potwierdzono mężczyznę z urazem głowy, który wskazywał na starą ranę. Po chwili stawiła się córka mężczyzny, która zajęła się ojcem. W związku z powyższym odwołano pogotowie ratunkowe. Dla sprawcy nieobyczajnego wybryku wystawiono wezwanie. Wobec Marka G., będą prowadzone dalsze czynności, zmierzające do ukarania ww. za popełnione wykroczenie.

W dniu 16.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w czynnościach przy ul. Kościelnej, gdzie nastąpiło komisyjne opróżnienie lokalu, oraz przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego w związku z uzupełnieniem brakującego oznakowania terenu.

W dniu 16.07.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, pojazd marki Ford, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe Ewa K., została ukarana mandatem karnym.

W dniu 17.07.2019 operator monitoringu zauważył, w okolicy skrzyżowania ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Ludwika Waryńskiego, leżącą najprawdopodobniej w stanie upojenia alkoholowego osobę na trawniku, która dopuściła się nieobyczajnego wybryku. W ww. rejon wysłano patrol SM oraz wezwano załogę ratowników medycznych, którzy po przeprowadzeniu wstępnych badań przewieźli mężczyznę do placówki medycznej, w celu hospitalizacji. Po paru godzinach otrzymaliśmy informację, z palcówki medycznej, że Arkadiusz S., opuścił samowolnie izbę przyjęć. Strażnicy miejscy podjęli czynności zmierzające do ukarania ww. i po ustaleniu miejsca przebywania na sprawcę wykroczenia nałożyli grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 17.07.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej pojazd dostawczy marki Lexus, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującej Ewy K., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 19.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej, w czynnościach przy ul. Andrzeja Struga, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa.

W dniu 20.07.2019 strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Ziołowej, w celu odholowania pojazdu osobowego marki Skoda, który zaparkował, na zastrzeżonym miejscu parkingowym. Zanim wezwano holownik, strażnicy miejscy ogłaszali komunikat do wszystkich uczestników plażowania, ostrzegając o podjęciu czynności holowniczych na koszt właściciela. Jednakże mieszkaniec Pruszkowa Marcin S., zlekceważył ostrzeżenie, co kosztowało ww. karą grzywny w postępowaniu mandatowym.

W dniu 20.07.2019 na ul. Waldemara Łukasińskiego operator monitoringu zauważył, w późnych godzinach wieczornych, dwie osoby podejrzanie zachowujące się. Jedna z tych osób, wyrywa z donic ozdobnych, posadzone w nich sadzonki, a następnie chowa je do reklamówek, które przytrzymuje druga osoba. Wysłany na miejsce patrol SM ujął sprawcę niszczenia zieleni miejskiej. Za popełnione wykroczenie z art. 144§1kw sprawca wykroczenia, został ukarany mandatem karnym.

Podczas pełnionych służb dokonano 28 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 23 przypadki niestosowania się do przepisów prawa, z czego 8 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 12 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych: osób umieszczających ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; podejrzanego zachowania się osób; nieobyczajnego wybryku; tynku spadającego z budynku na chodnik; osób wyrywających rośliny posadzone w donicach; niesprawnego oświetlenia ulicznego.