tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 01.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, dwóch mężczyzn spożywa alkohol i zaczepia przechodniów. Wysłani na miejsce funkcjonariusze SM potwierdzili zgłoszenie. Za naruszenie przepisów prawa, Krystian W. i Damian R., zostali ukarani grzywnami w postępowaniu mandatowym. Godzinę później operator monitoringu zauważył, przy budynku dworca PKP, na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego mężczyznę, który nie stosuje się do przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wobec mieszkańca Lądka Zdroju Kazimierza B., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 03.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli czynności przy ul. Kapitana Stanisława Pałaca, zmierzające do ukarania Marzeny Z. oraz Dariusza B., którzy nie zastosowali się do przepisów prawa, które zabrania spożywania alkoholu w miejscu publicznym. Za powyższe wykroczenie osoby zostały ukarane mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 01.07.2019 strażnicy miejscy udzielili pomocy kobiecie, która nie mogła uruchomić pojazdu, zaparkowanego przy ul. Tadeusza Kościuszki. Strażnicy miejscy na ogół udzielają pomocy przy rozruchu pojazdów w okresie zimowym, jednak zdarzają się i takie sytuacje, w których należy pomóc społeczności lokalnej. Kierująca była wdzięczna za okazaną pomoc.

W dniu 01.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w czynnościach przy ul. Wrzosowej, gdzie została przeprowadzona kontrola, w związku ze „zbieractwem” różnych przedmiotów przez mieszkańca. Takie zachowanie stwarza dużą uciążliwość dla okolicznych mieszkańców. Na właściciela nieruchomości nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym oraz wyznaczono termin do uprzątnięcia terenu, po którym będą przeprowadzone czynności rekontrolne.

W dniu 02.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Warszawskiej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa. Zalecono wykonanie zacienionego miejsca do legowiska czworonoga.

W dniu 04.07.2019 funkcjonariusze SM podjęli interwencję przy ul. Stanisława Wysockiego, gdzie zauważono leżącego mężczyznę na ziemi, przy ogrodzeniu. Do bezdomnego mężczyzny w stanie upojenia alkoholowego wezwano załogę ratowników medycznych, z uwagi na brak kontaktu z ww. Po wstępnej ocenie stanu zdrowia, mężczyzna został przewieziony do placówki medycznej w celu hospitalizacji.

W dniu 04.07.2019 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowe, w czynnościach przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego, gdzie została przeprowadzona kontrola, w związku z uciążliwym zachowaniem jednego z lokatorów. Przeprowadzono z kobietą rozmowę i poproszono o niesprawianie uciążliwości innym mieszkańcom.

W dniu 05.07.2019 na Pl. Jana Pawła II, strażnicy miejscy zabezpieczali plenerowe kino letnie. Podczas projekcji filmu nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.

W dniu 06.07.2019 operator monitoringu zauważył przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej, pojazd marki Suzuki, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec kierującej Bogumiły P., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 07.07.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stanisława Moniuszki, obcokrajowcy spożywają alkohol oraz zakłócają spokój i porządek publiczny. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Wobec agresywnych obywateli Ukrainy, którzy nie stosowali się do wydawanych poleceń, funkcjonariusze SM użyli środków przymusu bezpośredniego w postaci gazu łzawiącego, oraz kajdanek. Za zakłócanie spokoju i porządku publicznego Ivan N. oraz Vitalii N., zostali ukarani mandatami karnymi.

Podczas pełnionych służb dokonano 22 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscach publicznych, a 10 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonego miejsca publicznego; uszkodzonego banera reklamowego; braku zabezpieczenia dużego ubytku w jezdni.