tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 63 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 29.06.2019 operator monitoringu zauważył osoby na pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, które spożywały alkohol. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Roberta W., funkcjonariusze SM zastosowali grzywnę w postępowaniu mandatowym. W związku z tym, iż Karolina W., za popełnione wykroczenie odmówiła przyjęcia mandatu karnego, został skierowany wniosek do Sądu Rejonowego w Żyrardowie o ukaranie.
Ponadto:
W dniu 24.06.2019 funkcjonariusze SM zabezpieczali miejsce zdarzenia przy pl. Jana Pawła II, gdzie z budynku mieszkalnego spadły dwa połacie blachy, uszkadzając dwa pojazdy osobowe zaparkowane w zatoce parkingowej. Z uwagi na zagrożenie, powiadomiono niezwłocznie zarządcę budynku oraz zabezpieczono miejsce zdarzenia, wyłączając z ruchu ciągi piesze przylegające do tego budynku. Strażnicy miejscy do czasu przybycia załogi PSP czuwali nad bezpieczeństwem przechodniów, a następnie kierowali ruchem drogowym do momentu umocowania oderwanych elementów blachy. Na szczęście żaden z przechodniów nie
odniósł urazów.

W dniu 25.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego, zaparkowany pojazd marki Opel, na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Pojazd odholowano na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. W związku z popełnionym wykroczeniem, właściciel pojazdu Tomasz S., został ukarany mandatem karnym oraz poniósł koszty odholowania pojazdu.

W dniu 26.06.2019 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy Gabriela Narutowicza z ulicą Józefa Mireckiego, pojazdy marki Man i Kia, które zaparkowane były w rejonie skrzyżowania. Wobec kierujących Grzegorza T. i Mirosława B., zastosowano grzywy w postępowaniach mandatowych.

W ubiegłym tygodniu, przez nasze miasto przetoczyła się kolejna fala upałów, która dawała się we znaki wszystkim. Ustawione w mieście kurtyny wodne pozwalają na chwilę ulgi od temperatury. W związku z tym, funkcjonariusze SM, wychodzą naprzeciw potrzebom społeczności lokalnej i rozdają półlitrowe butelki z chłodną wodą. W związku z zadowoleniem spragnionych przechodniów, którzy mogą liczyć na bezpłatną wodę, tego typu akcje będą jeszcze kontynuowane.

W dniu 27.06.2019 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady osiedla Teklin i Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 27.06.2019 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Stanisława Moniuszki, w okolicy pojemników na śmieci, leży osoba prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Mężczyzna okazał się być osobą bezdomną. Udzielono mężczyźnie pomocy wzywając na miejsce załogę ratowników medycznych, którzy po przybyciu na miejsce zgłoszenia, przewieźli ww. do placówki medycznej, w celu hospitalizacji.

W dniu 28.06.2019 strażnicy miejscy zabezpieczali miejsce przy ul. Kościelnej, gdzie trwała akcja prowadzona przez PSP, pocięcia konarów oberwanych z drzewa. Na miejsce wezwano również pogotowie energetyczne, których zadaniem było zabezpieczenie zerwanych przewodów energetycznych, przez spadające gałęzie. Funkcjonariusze SM czuwali nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym, w celu zapobieżenia nieszczęśliwym wypadkom.

Podczas pełnionych służb dokonano 20 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 29 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 17 dotyczyło zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 9 dotyczyło m.in.: awarii oświetlenia ulicznego, przepełnionych koszy ulicznych; dzieci kąpiących się w fontannie; zadymienia w rejonie budynków mieszkalnych.