tel. alarmowy – 986

Ruszyły pierwsze punkty sprzedaży świątecznych drzewek, a wraz z nimi kontrole miejsc, w których żyrardowianie mogą zakupić choinki. Jak co roku przed Świętami Bożego Narodzenia strażnicy miejscy wspólnie ze strażą leśną prowadzili kontrolę sprzedaży choinek, na terenie całego miasta. Dowód zakupu ze wskazaniem źródła pochodzenia drzewek lub zgoda na wycinkę drzew, dokument potwierdzający legalność zajęcia terenu, wpis do ewidencji działalności gospodarczej to podstawowe dokumenty, które powinna okazać strażnikom osoba prowadząca taki przedświąteczny handel. To, czy drzewko, które przynosimy do naszego domu, pochodzi z legalnego źródła, ma duże znaczenie. Kupując rośliny pochodzące ze specjalnych hodowli przyczyniamy się do ochrony lasów przed dziką wycinką, która niszczy leśny ekosystem. Zwracajmy więc na to uwagę. Poprzez swoje działania strażnicy chcą przede wszystkim wyeliminować przypadki wprowadzania do sprzedaży roślin pochodzących z kradzieży. W trakcie przeprowadzonej kontroli nie odnotowano przypadków naruszenia prawa.