tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 53 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych:

W dniu 10.12.2018 odholowano pojazd marki Opel z ul. Tadeusza Kościuszki, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenie Natalia N. została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 10.12.2018 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Środkowej na wysokości „Galerii Garbarnia”, doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych. W związku z zaistniałym zdarzeniem drogowym, podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 11.12.2018 doszło do kolizji drogowej z udziałem dwóch pojazdów osobowych, przy skrzyżowaniu ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa- „Nila” z ulicą Środkową. Całe zdarzenie zaobserwował operator monitoringu. Dyżurny SM niezwłocznie powiadomił KPP, które podjęło dalsze czynności, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia. Elementy powypadkowe uprzątnięto.

W dniu 11.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. 1 Maja 170, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa. W przedmiotowej sprawie będą prowadzone dalsze czynności.

W dniu 11.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy ul. Piaskowej błąka się duży, biało-rudy pies. Poinformowano osobę, w celu odłowienia stworzenia, a następnie umieszczono go w schronisku, przy ul. Czystej. Po kilku godzinach stawiła się w schronisku właścicielka czworonoga. Wobec Sylwii B., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym, za niezachowanie środków przy trzymaniu psa.

W dniu 11.12.2018 funkcjonariusze SM udzielili asysty pracownikowi Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Tadeusza Kościuszki, gdzie została przeprowadzona rozmowa z właścicielką psa, którego ciągłe szczekanie jest uciążliwe dla innych lokatorów. W celu poprawy stanu bytowania, właścicielka czworonoga zobowiązała się do poddania psa terapii weterynaryjnej, mającej na celu zmianę jego zachowań.

W dniu 12.12.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Filipa de Girarda, dwóch mężczyzny w rejonie wiaty komunikacji publicznej, gdzie jeden z nich uderza i kopie w ściankę boczną wiaty. Zachodzi obawa uszkodzenie mienia publicznego. Na miejsce wysłano patrol SM, który ujął Łukasza S. Wobec ww. zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia.

W dniu 13.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Izy Zielińskiej, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu psa. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

W dniu 13.12.2017 przedstawiciel straży miejskiej wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyli w obchodach, XXXVII Rocznicy wprowadzenia Stanu Wojennego. Po uroczystym nabożeństwie, które odbyło się w parafii pw. Ks. Karola Boromeusza, wszyscy członkowie delegacji oddali hołd bohaterom, składając kwiaty pod pomnikiem „Droga Polski Ku Wolnym Narodom”

W dniu 13.12.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na ul. Południowej doszło do pokąsania osoby przez małego psa, który wybiegł z bramy. Wysłany na miejsce patrol SM w trakcie prowadzonych czynności ustalił właściciela czworonoga. Wobec Marcina S., zastosowano mandat karny za niezachowanie środków ostrożności przy trzymaniu psa. Jednocześnie przeprowadzono kontrolę szczepień, które nie budziły zastrzeżeń oraz powiadomiona lekarza weterynarii o zaistniałym zdarzeniu.

W dniu 13.12.2018 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w spotkaniu Wigilijnym Osiedlowych Rad Mieszkańców.
W dniu 14.12.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Przedsiębiorstwem Gospodarki Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Adama Mickiewicza, gdzie została przeprowadzona kontrola w związku z termicznym przekształcaniem odpadów poza spalarnią. W trakcie prowadzonych czynności ujawniono inne nieprawidłowości, które skutkowały nałożeniem grzywny w postępowaniu mandatowym na najemcę lokalu.

W związku z Mazowiecką Uchwała Antysmogową, w obecnym sezonie grzewczym strażnicy miejscy w dniu 14.12.2018 przeprowadzili kontrole w rejonie ulic: Gen. Józefa Bema, Władysława Reymonta oraz ul. Ireny Przybysz. Zgodnie z przepisami do ogrzewania domu nie można używać paliw niskiej jakości oraz drewna o wilgotności powyżej 20 procent. W wyniku przeprowadzonych kontroli, w poszczególnie wybranych nieruchomościach, na terenie miasta funkcjonariusze SM nie stwierdzili nieprawidłowości. Jednocześnie Straż Miejska w Żyrardowie pragnie przestrzec wszystkich mieszkańców, że czynności kontrolne będą kontynuowane i w przypadku używania paliwa niskiej jakości, strażnicy miejscy mogą taką osobę ukarać grzywną lub skierować przeciwko niej wniosek o ukaranie do sądu.
W dniu 15.12.2018 funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie bezdomnej. Strażnicy miejscy dowieźli mężczyznę do Domu dla Osób Starszych „Monar-Markot” w Oryszewie, zapewniając tym samym osobie dach nad głową.
W minionym tygodniu dyżurny SM otrzymał cztery zgłoszenia, w celu udzielenia pomocy w rozruchu rozładowanych akumulatorów, w pojazdach. Funkcjonariusze SM w powyższych przypadkach, niezwłocznie reagowali na potrzeby społeczności lokalnej, przy uruchomieniu pojazdów osobowych. Wszystkim zgłaszającym potrzebę, udało się pomóc.
Podczas pełnionych służb dokonano 23 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 29 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; niesprawnego oświetlenia świątecznego; nagannego zachowania się mężczyzny będącego prawdopodobnie po użyciu alkoholu; niesprawnej lampy oświetlenia ulicznego; leżącego człowieka; obróconej tarczy znaku drogowego.

Kategorie: KRONIKA 2018r.