tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła m. innymi 56 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniu 03.12.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrole pod kątem ewentualnego spalania odpadów w piecach, w dwóch budynkach zamieszkałych, przy ul. Stanisława Staszica. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości, które wskazywałyby, że dochodzi do termicznego przekształcania odpadów zabronionych. Tego typu kontrole, będą kontynuowane na terenie całego miasta, zgodnie z Mazowiecką Uchwałą Antysmogową.

W dniu 04.12.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca, wobec kierującej Emilii J, która poprzez postój na trawniku pojazdem osobowym marki Volvo, zniszczyła zieleń. W związku z powyższym ww. została ukarana mandatem karnym, za popełnione wykroczenie.

W dniu 05.12.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Jaktorowskiej, stojący pojazd osobowy na światłach awaryjnych. Z zaparkowanego pojazdu, wydobywał się dym. Wysłany w ww. rejon patrol SM, potwierdził awarie pojazdu. Prawdopodobnie doszło do uszkodzenia uszczelki pod głowicą. Strażnicy miejscy pomogli w uruchomieniu silnika, za pomocą urządzenia do rozruchu i przywrócili drożność w ruchu drogowym.

W dniu 07.12.2018 strażnicy miejscy w ramach profilaktyki spotykali się z dziećmi, w Zespole Szkół Społecznych, Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Żyrardowie, przy ul. Armii Krajowej. Podczas zajęć funkcjonariusze SM przedstawili uczniom starszych klas problem uzależnień. Żyjemy w czasach, kiedy jednym z największych zagrożeń jest problem uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Uzależnienie to odczuwalny przez jednostkę nacisk zażywania określonych środków, które mogą wywoływać niebezpieczne dla zdrowia lub życia skutki. Jest to bardzo silnie odczuwana potrzeba zażycia jakiejś substancji.
Przyczyny sięgania po substancje psychoaktywne przez młodzież są różne i mogą być w dużej mierze związane z wiekiem. Okres dojrzewania jest trudnym czasem, momentem buntów i lekceważenia wszystkiego, przed czym ostrzegali rodzice. Sięganie po alkohol lub inne środki odurzające, mogą być próbą ucieczki, a także młodzieńczą chęcią doznania nowych wrażeń, szukaniem własnego ja. Bardzo często przyczyną sięgania po alkohol, papierosy czy narkotyki, jest przeżywanie przez młodzież osobistych problemów. Także, presja grupy rówieśniczej jest motywem sięgania po tego typu środki, bowiem przyjmowanie danej substancji niejednokrotnie jest przepustką dającą możliwość uczestniczenia w danej grupie, zapewnienie dobrej zabawy. Innym powodem jest ciekawość oraz myślenie, że pozwoli im to uwolnić się od stresu. Strażnicy miejscy pomogli wyjaśnić wszelkie wątpliwości oraz sposoby radzenia sobie z tak trudnym problemem, który dotyka już najmłodsze grypy wiekowe. Tego typu działania będą przez funkcjonariuszy SM w dalszym ciągu kontynuowane, w celu uświadamiania dzieci, jakie niebezpieczeństwa czyhają na nie wokół. Pragniemy podziękować Dyrekcji placówki dydaktycznej, za możliwość przedstawienia programu oraz za podziękowanie, jakie Straż Miejska w Żyrardowie otrzymała.

W dniu 07.12.2018 operator monitoringu w późnych godzinach nocnych zauważył, że na pl. Jana Pawła II, osoba zerwała z drzewka, świąteczne lampki ozdobne. W związku z próbą zdewastowania elementów użyteczności publicznej, podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 08.12.2018 operator monitoringu zauważył, że przy ulicy Państwowej Organizacji Wojskowej, pojazd osobowy marki Volvo, zaparkował bezpośrednio w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając zagrożenie w ruchu pojazdów oraz w ruchu pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, Sylwester Ł., został ukarany mandatem karny.
W dniu 08.12.2018 operator monitoringu zauważył, że przy ul. Bolesława Limanowskiego, na chodniku leży mężczyzna prawdopodobnie po użyciu alkoholu. Powiadomiono KPP o podjęcie działań.

Podczas pełnionych służb dokonano 16 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 55 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych, 2 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 18 dotyczyło m.in.; przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; mężczyzny leżącego na chodniku; mężczyzny zrzucającego z drzewka oświetlenia świąteczne; palącego się kosza ulicznego; niesprawnego oświetlenia ulicznego.

Kategorie: Wydarzenia 2018r.