tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 67 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 26.11.2019 w Parku Miejskim przy ul. Karola Dittricha, operator monitoringu zaobserwował osobę, która siedzi na ziemi i dziwnie się zachowuję, a następnie kładzie się na trawie. Niezwłocznie w ww. rejon wysłano patrol SM oraz wezwano załogę karetki pogotowia. Na miejscu funkcjonariusze SM potwierdzili młodego mężczyznę, w stanie po użyciu środków psychoaktywnych. Zespół ratowników medycznych przewiózł mężczyznę, w celu jego przebadania do placówki medycznej.

W dniu 26.10.2018 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Samorządu Mieszkańców Nr 8. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 27.11.2018 przy ul. Adama Mickiewicza funkcjonariusze SM, zabezpieczali miejsce przy uprzątnięciu drzew, których wycinka nastąpiła w ubiegłą sobotę. Strażnicy miejscy kierowali ruchem wahadłowo, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu pojazdów.
W dniu 27.11.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na klatce schodowej budynku mieszkalnego, przy ul. Ludwika Waryńskiego leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził mężczyznę po użyciu alkoholu. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Funkcjonariusze SM udzielili pomocy osobie bezdomnej, która znajdowała się w stanie upojenia alkoholowego. Marek R. został przebadany w izbie przyjęć, w celu wykluczenia bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Następnie strażnicy miejscy z uwagi na brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych, przewieźli osobę bezdomną do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 1.12.2018 na terenie Szkoły Podstawowej nr 7 zabezpieczano przebieg „Jarmarku Bożonarodzeniowego”.

W dniu 2.12.2018 na ul. Armii Krajowej ujęto Tomasza K. oraz Jarosława P., którzy dopuścili się nieobyczajnego wybryku w miejscu publicznym. W związku z popełniony wykroczeniem na ww. nałożone zostały mandaty karne.
Uruchomienie silnika po mroźnej nocy, nie jest łatwe. Szczególnie jeśli auto stoi ,,pod chmurką”, a akumulator ma kilka lat. W tej sytuacji o tym, czy uda nam się odpalić silnik, decyduje pierwsze kilkadziesiąt sekund. Jeśli wtedy nie da się silnika uruchomić, to pozostaje ,,pych” lub autobus komunikacji publicznej. Jak sobie w tej sytuacji radzić? Straż Miejska w Żyrardowie znalazła sposób, aby iść z pomocą mieszkańcom. Taka pomoc jest całkowicie za darmo, udzielana przez funkcjonariuszy SM, którzy na wezwanie przyjeżdżają na miejsce, a następnie za pomocą urządzenia Star Booster uruchamiają pojazdy mieszkańców. Zakupiony sprzęt do rozruchu idealnie się sprawdza w takich trudnych sytuacjach. Jak zwykle najwięcej zgłoszeń strażnicy miejscy otrzymują w godzinach porannych, w szczególności po nocnych mrozach. W minionym tygodniu trzykrotnie została udzielona taka pomoc kierowcom nie mogącym uruchomić swoich pojazdów. Czas oczekiwania na przyjazd patrolu jest uzależniony od ilości zgłoszeń oraz od tego, gdzie strażnicy aktualnie się znajdują. Trwa to najczęściej od kilku do kilkunastu minut. Funkcjonariusze SM, w związku z dużą ilością zgłoszeń oprócz zakupionego urządzenia korzystają również z kabli rozruchowych. Strażnicy są w gotowości każdego dnia w godzinach od 0700 do 2300. Potrzebujący mogą dzwonić pod bezpłatny numer 986.
W dniu 28.11.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Żyrardowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w czynnościach przy ul. Parkingowej przy usuwaniu awarii.
W dniu 29.11.2018 na ul. Waryńskiego wezwano załogę Pogotowia Ratunkowego w celu udzielenia pomocy medycznej osobie bezdomnej. Ww. został zabrany w celu hospitalizacji.
Podczas pełnionych służb dokonano 12 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 65 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 37 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 27 dotyczyły m.in.: zanieczyszczonych miejsc publicznych, niesprawnego oświetlenia ulicznego, padliny zwierzęcia, umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych.

Kategorie: KRONIKA 2018r.