tel. alarmowy – 986

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 76 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych.

W dniu 19.11.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Zygmunta Krasińskiego, gdzie została przeprowadzona kontrola dobrostanu czworonogów. Dalsze czynności będą prowadzone przez ww. wydział.

W dniu 19.11.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego, dwa pojazdy marki Audi oraz marki Volkswagen, które zaparkowały w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenia drogowe wobec kierujących Marcina K. i Patryka B., zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym.
W dniu 19.11.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Józefa Mireckiego, pojazd ciężarowy marki DAF, który zaparkował w zatoce komunikacji publicznej. Wysłany na miejsce patrol SM, na obywatela Ukrainy, za popełnione wykroczenie drogowe nałożył mandat karny gotówkowy.

W dniu 20.11.2018 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila” z ulicą Środkową, doszło do kolizji drogowej, z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Wysłany na miejsce patrol SM nie stwierdził osób poszkodowanych w kolizji drogowej. Kierujący pojazdami marki Seat i marki Volkswagen doszli do porozumienia, bez udziału służb przewidzianych prawem.
W dniu 21.11.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego dwie jednostki PSP oraz załogę ratowników medycznych, które prowadzą akcję ewakuacji osób z pierwszego piętra, budynku mieszkalnego przy użyciu drabiny. Uzyskano informację od dyżurnego PSP, że doszło do pożaru lokalu mieszkalnego. Dyżurny SM poinformował Inspektora Referatu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Pana Tomasza Bińkowskiego, w celu zapewnienia dachu nad głową osobom ewakuowanym w pożarze, co też zostało uczynione.
W dniu 21.11.2018 dyżurny SM potrzymał zgłoszenie, że w okolicy torowiska, na wysokości ul. Jaktorowskiej ktoś pali plastik. Wysłany na miejsce patrol SM, ujął Macieja L, który wypalał kable. W związku z art. 191 ustawy o odpadach, czyli termicznego przekształcania odpadów, poza spalarnią odpadów, ww. został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 22.11.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Bolesława Limanowskiego, na wysokości „Resursy”, na chodniku leży mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol potwierdził zgłoszenie. Przechodnie zdążyli już wezwać załogę ratowników medycznych. Na miejscu lekarz nie stwierdził bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia Leszka Ł. W związku z powyższym funkcjonariusze SM dowieźli mężczyznę do miejsca wskazanego przez niego, jednocześnie nakładając na ww. karę grzywny (foto nr 7).

W dniu 23.11.2018 operator monitoringu zauważył przy jednej z ławek, na pl. Jana Pawła II, mężczyznę, który dopuścili się nieobyczajnego wybryku. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził mężczyznę w stanie upojenia alkoholowego. Powiadomiono pogotowie ratunkowe. Z uwagi na brak zagrożenia życia i zdrowia, strażnicy miejscy dowieźli Przemysława G., do miejsca zamieszkania i przekazali ww. pod opiekę rodzinie. Dla sprawcy wykroczenia zostało wystawione wezwanie, do stawienia się w jednostce SM, w wyznaczonym terminie. Następnego dnia wobec ww. zastosowano mandat karny za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku (foto nr 6).

W dniu 23.11.2018 operator monitoringu zauważył, że przy ulicy Państwowej Organizacji Wojskowej, pojazd ciężarowy marki Mercedes, zaparkował bezpośrednio w rejonie przejścia dla pieszych, stwarzając zagrożenie w ruchu pojazdów oraz w ruchu pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, Karol W., został ukarany mandatem karny (foto nr 3).
W dniu 24.11.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Funkcjonariusze SM są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa, może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. W minionych latach podczas kontroli strażnicy miejscy niejednokrotnie ujawniali wagi, bez aktualnych legalizacji. Bywało, że urządzenia niewłaściwie tarowano. Zdarzały się też przypadki świadomego dociążania szalek wagi metalowymi przedmiotami, tak aby pomiar był dla kupującego niekorzystny. Pomimo, że liczba stwierdzanych nieprawidłowości z roku na rok spada, to w wyniku przeprowadzonej kontroli, wobec dwóch osób zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym. Kontrole legalizacji wag w punktach handlowych i usługowych będą kontynuowane.

Podczas pełnionych służb dokonano 49 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 58 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 35 dotyczyło zdarzeń drogowych, 1 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 22 dotyczyły m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych oraz na słupie ogłoszeniowym bez zgody administratora; akcji ratowniczej PSP w pożarze budynku mieszkalnego; uszkodzonego urządzenia przeznaczonego do użytku publicznego; przekręconych tarcz znaków drogowych oraz przechylonych słupków odgradzających jezdnię od chodnika; mężczyzny leżącego na chodniku.

Kategorie: KRONIKA 2018r.