tel. alarmowy – 986

W dniu 24.11.2018 strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę punktów sprzedaży na terenie targowiska miejskiego, w celu potwierdzenia, czy używane tam wagi oraz odważniki mają ważne cechy legalizacyjne. Obowiązkiem sprzedawców jest przestrzeganie zapisów ustawy prawo o miarach. Funkcjonariusze SM są uprawnieni do nakładania kar w przypadku naruszenia art. 26 ust. 1 pkt 2 tej ustawy. Nieprzestrzeganie ww. przepisu prawa, może skutkować mandatem w wysokości od 20 do 500 złotych. W minionych latach podczas kontroli strażnicy miejscy niejednokrotnie ujawniali wagi, bez aktualnych legalizacji. Bywało, że urządzenia niewłaściwie tarowano. Zdarzały się też przypadki świadomego dociążania szalek wagi metalowymi przedmiotami, tak aby pomiar był dla kupującego niekorzystny. Pomimo, że liczba stwierdzanych nieprawidłowości z roku na rok spada, to w wyniku przeprowadzonej kontroli, wobec dwóch osób zastosowano grzywny w postępowaniu mandatowym. Kontrole legalizacji wag w punktach handlowych i usługowych będą kontynuowane.

Kategorie: Wydarzenia 2018r.