tel. alarmowy – 986

Już od 29 października strażnicy miejscy szczególną pieczą objęli rejon cmentarza oraz tereny bezpośrednio do niego przylegające.
Nasilenie działań nastąpiło 31 października, gdzie służbę będą pełniły 2 patrole dwuosobowe w godzinach poranno-popołudniowych oraz również 2 patrole w godzinach wieczorno-nocnych.
W dzień Wszystkich Świętych przy zabezpieczeniu rejonu cmentarza Straż Miejska współpracowała z Policją.
Podczas działań podejmowanych w godzinach porannych i wczesno-popołudniowych, w których uczestniczyło czterech funkcjonariuszy S.M, dyscyplinowano kierujących pojazdami do zachowań zgodnych z obowiązującym oznakowaniem oraz czuwano również nad prawidłowym prowadzeniem handlu.
W późniejszym czasie służbę pełniło również 4 funkcjonariuszy S.M. i ich działania skoncentrowane były na zachowaniu osób odwiedzających cmentarz.
Osoby przychodzące w godzinach wieczornych niejednokrotnie są pod znacznym wpływem alkoholu i zdarza się, że zakłócają spokój i porządek publiczny, czy też dokonują innych naruszeń obowiązujących przepisów.
Podjęte na tak szeroką skalę działania bezsprzecznie przyczyniły się do zapewnienia właściwego stanu porządku i bezpieczeństwa w rejonie cmentarza i w związku z powyższym nie odnotowano poważniejszych naruszeń przepisów.

W dniach 3.11.-4.11.2018 strażnicy zabezpieczali spokój i porządek publiczny w rejonie punktów wyborczych w związku z odbywającymi się wyborami na Prezydenta Miasta Żyrardowa. Zadaniem patroli było cykliczne patrolowanie rejonów punktów wyborczych i reagowanie na wszelkie naruszenia przepisów. Funkcjonariusze pełniący służbę patrolową zobligowani byli do podjęcia działań mających na celu uniemożliwienie ewentualnych naruszeń prawa, kontynuacji czynności w przypadkach będących w kompetencji S.M. ewentualnie zabezpieczenie miejsca zdarzenia.

Kategorie: Wydarzenia 2018r.