tel. alarmowy – 986

KRONIKA (15.10.2018-22.10.2018)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 73 interwencje w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

W dniu 16.10.2018 operator monitoringu zauważył przy pl. Jana Pawła II, dwóch mężczyzn, którzy siedzą na ławce, i nie stosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości, i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysłano na miejsce patrol SM, w celu ujęcia sprawców wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, wobec Bartosza D. i Przemysława N., zastosowano grzywny w postepowaniu mandatowym.

Ponadto:

W dniu 16.10.2018 funkcjonariusze SM współpracowali z pracownikiem Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, w czynnościach przy ul. Karola Dittricha. Kontrola dotyczyła pobrania próbek do analizy, w związku z dopuszczeniem substancji do produkcji materiałów opałowych. Dalsze czynności będą prowadzone przez ww. Wydział.

W dniu 17.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy komórek budynku mieszkalnego, przy ul. Ludwika Waryńskiego, leży nietrzeźwy mężczyzna. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych. Z uwagi na brak zagrożenia życia i zdrowia, strażnicy miejscy przewieźli osobę bezdomną do PDOZ, do czasu wytrzeźwienia.

W dniu 17.10.2018 odholowano pojazd marki Peugeot z ul. Bolesława Limanowskiego, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Wobec kierującej pojazdem, zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym, dodatkowo osoba poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 18.10.2018 przedstawiciel Straży Miejskiej uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Teklin. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 18.10.2018 operator monitoringu zauważył, że przy skrzyżowaniu ulicy Henryka Sienkiewicza z ulicą P.O.W., pojazd ciężarowy marki IVECO, zaparkował bezpośrednio, w rejonie skrzyżowania, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów i w ruchu pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, Łukasz M., został ukarany mandatem karny.
W dniu 19.10.2018 odholowano pojazd marki Ford z ul. Legionów Polskich, na parking strzeżony przy ul. Przemysłowej, który został przez kierującego zaparkowany na miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych, bez wymaganych uprawnień. Za popełnione wykroczenie Aneta Sz. została ukarana mandatem gotówkowym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu.
W dniu 19.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Stefana Okrzei, pojazd ciężarowy, który zaparkował bezpośrednio, w rejonie przejścia dla pieszych. W związku z popełnionym wykroczeniem drogowym, kierowca pojazdu został ukarany mandatem karny (foto nr 8).
W dniu 19.10.2018 operator monitoringu zauważył, że na skrzyżowaniu ulicy Józefa Mireckiego z ulicą Środkową doszło do kolizji drogowej, z udziałem dwóch pojazdów osobowych. W wyniku zdarzenia drogowego doszło także, do uszkodzenia sygnalizatora świetlnego. Wysłany na miejsce patrol SM legitymował uczestników kolizji. Zabezpieczono miejsce zdarzenia do czasu przejęcia czynności przewidzianych prawem.

W dniu 20.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Kpt. Stanisława Pałaca, że mężczyzna nakleja prawdopodobnie kartki papieru na materiały wyborcze, następnie wsiada do pojazdu osobowego marki Renault i odjeżdża z miejsca zdarzenia. Z dalszych obserwacji ustalono, że ww. pojazd przemieszcza się w kierunku Mszczonowa. W związku podejrzeniem, iż mogło dojść do zakłócenia ciszy wyborczej, niezwłocznie podjęto czynności przewidziane prawem. Za złamanie ciszy wyborczej, mężczyzna został ukarany grzywną w postępowaniu mandatowym.

W dniu 21.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Gen. Leopolda Cehaka, w pustostanie wybuchł pożar. W ww. rejon wysłano patrol SM oraz powiadomiono załogę PSP. Na miejscu legitymowano osobę bezdomną, która w ww. miejscu przebywała. Z uwagi na to, że mężczyzna doznał urazu poparzenia ręki, udzielono ww. pomocy wzywając na miejsce załogę ratowników medycznych. W związku z podejrzeniem zaprószenia ognia przez ww. mężczyznę podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 21.10.2018 operator monitoringu zauważył przy pl. Jana Pawła II, grupę młodych ludzi, która zakłócają spokój i porządek publiczny, poprzez wszczęcie bójki ulicznej. Dyżurny SM skierował w ww. rejon patrol SM, który przy użyciu sygnałów uprzywilejowania dotarł na miejsce. Poproszono o wsparcie KPP. Okazało się, że grupa chuliganów to obywatele Ukrainy. Wobec sprawców wykroczenia podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 21.10.2018 operator monitoringu zauważył w godzinach nocnych przy pl. Jana Pawła II, dwóch mężczyzn, którzy dopuścili się nieobyczajnych wybryków załatwiając potrzeby fizjologiczne w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM ujął obywateli Ukrainy, wobec których zastosowano mandaty gotówkowe.

Podczas pełnionych służb dokonano 10 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 70 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 46 dotyczyło zdarzeń drogowych, 5 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 19 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych oraz zanieczyszczonych miejsc publicznych; niesprawnych lamp oświetlenia ulicznego; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; przechylonych oraz uszkodzonych słupków odgradzających jezdnie od chodnika; bójek osób; nieobyczajnych wybryków.

Kategorie: KRONIKA 2018r.