tel. alarmowy – 986

KRONIKA (24.09.2018-30.09.2018)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie, podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W dniu 26.09.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga, grupę osób która spożywa alkohol bezpośrednio z puszki w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Za powyższe wykroczenia na Ryszarda O., Daniela M. i Tomasza M., funkcjonariusze SM nałożyli grzywny w postępowaniu mandatowym, wobec Agnieszki K., zastosowano środki oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia .

W dniu 27.09.2018 strażnicy miejscy ujęli przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Piotra P., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W związku z powyższym, sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

W dniu 29.09.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Izy Zielińskiej, wobec Wojciecha G. i Sylwestra P., którzy nie zastosowali się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Sprawcy wykroczenia zostali ukarani mandatami karnymi.

Ponadto:

W dniu 25.09.2018 straż miejska przy współpracy z pracownikami Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, dokonali kontroli stanu czystości oraz drożności rowów odwadniających i kanałów burzowych, usytuowanych na terenie miasta Żyrardowa. W trakcie przeprowadzonej kontroli podjęto stosowne działania, zmierzające do usunięcia ewentualnych nieprawidłowości.

W dniu 25.09.2018 operator monitoringu zauważył, przy skrzyżowaniu ulicy P.O.W z pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego, że doszło do zdarzenia drogowego z udziałem dwóch pojazdów osobowych. Na skutek uderzenia, z jednego pojazdu wydostał się płyn eksploatacyjny, który zanieczyścił jezdnię. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie oraz osobę poszkodowaną, w wyniku kolizji. Sprawca zdarzenia drogowego odjechał z miejsca zdarzenia. Wezwano załogę PSP, w celu usunięcia wycieku. O zdarzeniu powiadomiono służby przewidziane prawem, które podjęły dalsze czynności, w celu ustalenia okoliczności zdarzenia.

W dniu 27.09.2018 przedstawiciel Straży Miejskiej w Żyrardowie, uczestniczył w spotkaniu Rady Osiedla Wschód. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.

W dniu 29.09.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. 1 Maja, trzech mężczyzn, którzy idąc chodnikiem, przewrócili donicę stojącą przed wejściem do restauracji. Podjęto czynności obserwacyjne chuligańskiej grupy, oraz po poinformowaniu KPP o zdarzeniu, podjęto działania wspomagające funkcjonariuszy KPP, w ujęciu sprawców wykroczenia.

W dniu 29.0.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że przy ul. Kosynierów trwa akcja gaśnicza, w związku z pożarem budynku gospodarczego. Wysłany na miejsce patrol SM udzielił pomocy załodze PSP, przy zabezpieczeniu akcji. W trakcie prowadzonych czynności ustalono właścicielkę nieruchomości oraz jej miejsce zamieszkania. Funkcjonariusze SM udzielili kobiecie pomocy, dowożąc ją na miejsce pogorzeliska. Prawdopodobnie doszło do podpalenia pustostanu. Jednostka PSP zakończyła działania. W tej sprawie podjęto czynności przewidziane prawem.

W dniu 30.09.2018 strażnicy miejscy podjęli czynności przy ul. Władysława Reymonta, wobec Andrzeja W., który zakłócał spokój i porządek publiczny po użyciu alkoholu. W związku z popełnionym wykroczeniem na ww., nałożono grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 25.09.2018 operator monitoringu zauważył przy skrzyżowaniu ul. Stefana Okrzei z ulicą Gabriela Narutowicza, pojazd dostawczy, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe na Bartłomieja K., nałożono mandat karny.

W dniu 26.09.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki KIA, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Zbigniewa S., zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 27.09.2018 operator monitoringu zauważył przy skrzyżowaniu ul. Franklina Roosevelta z ulicą Gen. Władysława Sikorskiego, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w rejonie przejścia dla pieszych. Wobec Arkadiusza O., zastosowano grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniu 27.09.2018 operator monitoringu zauważył przy skrzyżowaniu ul. Gabriela Narutowicza z pl. Jana Pawła II, pojazd ciężarowy marki Renault, który zaparkował w rejonie skrzyżowania, stwarzając bezpośrednie zagrożenie w ruchu pojazdów i pieszych. Lekkomyślny kierowca Sebastian S., został ukarany mandatem.

DODATEK:

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie zainaugurowała IV już edycję kursu samoobrony dla kobiet ,,Bezpieczna mieszkanka – Żyrardowianka’’. Kurs obejmujący godziny teoretyczno-praktyczne, będzie realizowany w okresie od 28.09.2018 do 30.11.2018. W ramach szkolenia praktycznego strażnicy Inspektor Piotr Janiszewski oraz Mł. Specjalista Rafał Śliwiński, będą uczyli kobiety podstawowych technik i chwytów samoobrony. Panie dowiedzą się między innymi, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom oraz jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Uczestniczki kursu poznają także, jak wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku, takie jak torebka czy inne przedmioty w niej przenoszone. W ramach kursu zaplanowano także warsztaty, których celem będzie przekazanie informacji na temat sposobów unikania ewentualnego zagrożenia: w mieszkaniu, w środkach komunikacji publicznej czy samochodzie. Kursantki zapoznają się również z tzw. psychologicznym aspektem samoobrony dla kobiet oraz wezmą udział w zajęciach z pierwszej pomocy przedmedycznej, prowadzonych również przez funkcjonariusza Straży Miejskiej .

Podczas pełnionych służb dokonano 22 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 47 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 34 dotyczyły zdarzeń drogowych, 3 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 10 dotyczyło m.in.: osoby leżącej na chodniku; niesprawnego oświetlenia ulicznego; obróconego znaku drogowego; zadymienia spowodowanego pożarem budynku; chuligańskiego zachowania się osób.

Kategorie: KRONIKA 2018r.