tel. alarmowy – 986

KRONIKA (01.10.2018-07.10.2018)

W minionym tygodniu Straż Miejska w Żyrardowie podjęła między innymi 59 interwencji w stosunku do sprawców wykroczeń drogowych. Podejmowano również działania w stosunku do osób niestosujących się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:
W dniu 03.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Ks. Ottona Wittenberga mężczyznę, który spożywa alkohol bezpośrednio z butelki, prawdopodobnie piwo. Wysłani w ww. miejsce funkcjonariusze SM, ujęli sprawcę wykroczenia. Za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, Janusz T. został ukarany mandatem karnym.

W dniu 06.10.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną przy ul. Stanisława Moniuszki, wobec Piotra B., który spożywał alkohol w miejscu publicznym. W podjętej interwencji, sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

W dniu 06.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Stefana Okrzei, osoby spożywające alkohol w miejscu publicznym. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Na Leszka S. i oraz Andrzeja N., nałożono mandaty karne za popełnione wykroczenia.

W dniu 06.10.2018 operator monitoringu zauważył na pl. Jana Pawła II, dwóch mężczyzn siedzących na ławce, którzy nie stosują się do zapisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W związku z popełnionymi wykroczeniami na Piotra B., nałożono mandat karny za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym. Drugą osobę pouczono.

Ponadto:

W dniu 01.10.2018 operator monitoringu zauważył, że na pl. Jana Pawła II, gdzie w miejscu przeznaczonym dla osób niepełnosprawnych zaparkował pojazd marki Opel, bez wymaganych uprawnień. Ww. pojazd został odholowany na parking strzeżony, przy ul. Przemysłowej. Za popełnione wykroczenie Gabriela Cz., została ukarana mandatem karnym oraz poniosła koszty odholowania pojazdu.

W dniu 01.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że w okolicy parkingu „Parkuj i jedź”, przy pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM potwierdził zgłoszenie. Młody mężczyzna, prawdopodobnie po użyciu środków odurzających, oddycha jednak nie można nawiązać z nim kontaktu. Na miejsce wezwano załogę ratowników medycznych, po przeprowadzeniu wstępnych badań, mężczyzna odmówił udzielenia mu pomocy. Mieszkaniec Mszczonowa Hubert Ż., za dopuszczenie się nieobyczajnego wybryku został ukarany mandatem karnym. Niespełna pół godziny później, dyżurny SM otrzymał kolejne zgłoszenie, o dziwnie zachowujących się osobach, które siedzą na ławce przy ul. P.O.W., i rysopis jednej z nich odpowiada wcześniej ukaranego mężczyzny. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie. Zachodziła obawa, iż mężczyźni mogą posiadać przy sobie zabronione środki odurzające. W tym celu na miejsce wezwano KPP. W trakcie prowadzonych czynności, jeden z mężczyzn usiłował zbiec, zakłócając spokój i porządek publiczny. Funkcjonariusz SM, ruszył w pościg za ww., który został ujęty. W celu wyegzekwowania zachowania zgodnego z prawem wobec ww., użyto środków przymusu bezpośredniego w postaci siły fizycznej, a następnie założono mu kajdanki na ręce. Nie ujawniono przy ww. osobach, żadnych niedozwolonych środków. Za zakłócanie spokoju i porządku publicznego, wobec Huberta Ż., funkcjonariusze SM zastosowali kolejną grzywnę w postępowaniu mandatowym.

W dniach 01 i 04.10.2018 przedstawiciele Straży Miejskiej uczestniczyli w Samorządach Mieszkańców Nr 8 i Nr 1, oraz na spotkaniu Rady Osiedla Żeromskiego. Podczas spotkania udzielono informacji o podjętych działaniach oraz udzielono odpowiedzi na zadawane pytania.
W dniu 01.10.2018 dyżurny SM otrzymał zgłoszenie, że na chodniku przy ul. 1 Maja leży osoba. Wysłany na miejsce patrol SM, potwierdził zgłoszenie i wobec Tomasza K., zastosował grzywnę w postępowaniu mandatowym, który dopuścił się znamion nieobyczajnego wybryku.
W dniu 02.10.2018 funkcjonariusze SM podjęli interwencję własną i ukarali mandatem karnym Piotra G., który dopuścił się nieobyczajnego wybryku w Parku Miejskim. Wykroczenie polegało na tym, że ww. załatwiał potrzebę fizjologiczną na trawę, przy ławce parkowej.
W związku z prowadzoną działalnością profilaktyczną przez Straż Miejska w Żyrardowie, funkcjonariusze SM spotkali się w dniach 02, 03 i 04.10.2018 z dziećmi, z Miejskiego Przedszkola Nr 5 przy ul. Leszno oraz dziećmi ze Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 2,
im. Pawła-Hulki Laskowskiego, w ramach programu „Autochodzik”. Za pomocą miasteczka ruchu drogowego dzieci się uczą, jak poruszać się po drogach publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Z takim pomysłem funkcjonariusze SM docierali z edukacją do najmłodszych, poprzez zabawę. Dzieci z radością bawiły się w kolorowym miasteczku drogowym, które jest wieloelementowym zestawem edukacyjnym, dostosowanym do poziomu rozwoju ruchowego dzieci.  Miasteczko ruchu drogowego daje szerokie możliwości nauki, poprzez zabawy, które dzieci uwielbiają. Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały opaski odblaskowe oraz kilkoro z nich wyróżniono i obdarowano upominkami.
W dniu 03.10.2018 operator monitoringu zauważył przy ul. Waleriana Łukasińskiego, pojazd marki Volkswagen, który zaparkował w miejscu obowiązywania znaku B-36 „zakaz zatrzymywania się”. Za popełnione wykroczenie drogowe wobec Dariusza K., zastosowano grzywnę w postepowaniu mandatowym.

W dniu 05.10.2018 operator monitoringu zauważył przy Franklina Roosevelta, pojazd ciężarowy, który zaparkował na chodniku, w rejonie przejścia dla pieszych. Za popełnione wykroczenie drogowe na Andrzeja Z., nałożono mandat karny.
W dniu 06.10.2018 Funkcjonariusze SM zabezpieczali przy ul. 1 Maja, wycinkę drzew w pasie drogowym, czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym i pieszym.
Podczas pełnionych służb dokonano 13 legitymowań profilaktycznych w miejscach najczęstszego zakłócania porządku publicznego oraz występowania innych zjawisk patologicznych. Wykorzystując system monitoringu miejskiego w sumie ujawniono 70 przypadków niestosowania się do przepisów prawa, z czego 41 dotyczyło zdarzeń drogowych, 9 spożywania alkoholu w miejscu publicznym, a 20 dotyczyło m.in.: przepełnionych koszy ulicznych; uszkodzonych słupków odgradzających jezdnię od chodnika; nieprawnych lamp oświetlenia ulicznego; uszkodzonego znaku drogowego oraz oberwanej tarczy lustra; umieszczania ogłoszeń w miejscach do tego nieprzeznaczonych; uszkodzonego banera reklamowego.

Kategorie: KRONIKA 2018r.