tel. alarmowy – 986

Straż Miejska w Żyrardowie, już od wielu lat prowadzi zajęcia profilaktyczne przede wszystkim dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci z niższych klas szkół podstawowych. Tematyka zajęć jest dosyć szeroka i dotyczy między innymi:

przekazania informacji na temat istniejących zagrożeń dla zdrowia i życia dzieci i młodzieży oraz wyrabianie właściwych postaw wobec różnego rodzaju zagrożeń,
przekazania i utrwalenia podstawowych zasad bezpieczeństwa,
uświadomienia konsekwencji płynących z niewłaściwego zachowania,
ukształtowania właściwych postaw dotyczących stosunków interpersonalnych, ukształtowanie umiejętności rozpoznawania emocji, kreowanie wśród dzieci i młodzieży zachowań asertywnych.
Programy przygotowane przez funkcjonariuszy SM adresowane są do dzieci i młodzieży szkolnej. Zostały one dostosowane do wieku poszczególnych grup odbiorców. Podstawą doboru treści i metodyki programów jest przede wszystkim:

wiek odbiorców poszczególnych programów,
stopień rozwoju emocjonalnego,
stopień rozwoju poznawczego,
poziom wiedzy odbiorców.
Celem prowadzonych zajęć profilaktycznych, jest zapoznanie najmłodszych z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa w życiu codziennym oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa w celu uniknięcia zagrożenia, utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się oraz zapoznanie z numerami alarmowymi do służb ratunkowych.

W celu poszerzenia posiadanej oferty w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Wojciechem Jasińskim, został dokonany zakup „Miasteczka ruchu drogowego”, aby do profilaktyki oprócz zajęć teoretycznych i dokonywanych prezentacji, dołączyć również elementy zabawowe, za pomocą których strażnicy miejscy będą mogli dotrzeć z wiedzą do najmłodszych, poprzez zabawę.

“Autochodzik” jest to zestaw edukacyjny do nauki najmłodszych uczestników ruchu drogowego oraz prawidłowych zachowań na drogach. Wielozadaniowy zestaw edukacyjno- zabawowy pozwala wdrażać profilaktykę bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym przez dzieci, dostosowany do poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku 4-8 lat. Dzięki niemu strażnicy miejscy będą uczyć dzieci zasad ruchu drogowego, poprzez zabawę. Dzięki „Autochodzikowi” możliwe stało się symulowanie sytuacji występujących w ruchu drogowym. Celem programu jest przygotowanie dzieci do samodzielności. Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, we wszystkich placówkach dydaktycznych, które serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału, w tym nowatorskim programie. Funkcjonariusze SM przekonali się już, że dzieci bardzo lubią uczestniczyć w tego typu zajęciach. Są wtedy bardzo aktywne i zawsze mają dużo do powiedzenia. Zakupiony zestaw elementów symulujących ruch drogowy, działa na ich wyobraźnię i świetnie się bawią, ucząc się przy tym. Podczas zajęć odbywa się symulacja ruchu drogowego, w którym maluchy biorą czynny udział. Scenariusz zajęć uzależniony jest od wieku uczestników. Należy podkreślić, że funkcjonariusze SM prowadzący zajęcia, posiadają niezbędne doświadczenie pozwalające właściwie wykorzystać atuty Autochodzika, a dodatkowo mają także bagaż własnych doświadczeń jako rodzicie. Dzieci aktywnie włączają się w zajęcia i chętnie udzielają odpowiedzi na zadawane pytania. Bez wątpienia takie spotkania sprawią im wiele radości, a możliwość założenia na siebie piankowych samochodów i symulacja różnych sytuacji panujących na drodze, to jest dla nich świetna zabawa, która łączy się z elementami procesu dydaktycznego.

I tak w dniach 7 i 8.12.2017 r.  dzieci z Miejskiego Przedszkola nr 9, przy Pl. Jana Pawła II w Żyrardowie, po raz pierwszy mogły uczyć się, poprzez zabawę z “Autochodzikiem”. Funkcjonariusze Straży Miejskiej na zaproszenie Dyrektor Przedszkola mgr Grażyny Galińskiej, pojechali do placówki, żeby przeprowadzić z dziećmi zajęcia, z zakresu bezpiecznego poruszania się po drogach. W przeprowadzonych zajęciach wzięło udział 14 grup maluchów. Dzieci zostały podzielone na mniejsze grupy. W czasie gdy jedna grupa ćwiczyła praktyczne umiejętności poruszania się po drogach, wykorzystując do tego celu “Autochodzik” pod czujnym okiem strażników miejskich, druga grupa przyglądała się jak ich rówieśnicy dzielnie sobie radzą, czekając z niecierpliwością na swoją kolej. Dla najbardziej aktywnych maluchów, Straż Miejska w Żyrardowie przewidziała wyróżnienia, w postaci wejściówek na basen kulkowy w „Klubie Żyrafa”.

Na koniec spotkania Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 9 w Żyrardowie, wręczyła funkcjonariuszom SM podziękowania, za profesjonalne przygotowanie zajęć w zakresie profilaktyki ruchu drogowego. Było to dla strażników miłym wyróżnieniem, za które serdecznie dziękują, a także swoistym bodźcem, motywującym do podejmowania tym podobnych inicjatyw w przyszłości.

Oczywiście w najbliższym czasie planowane są kolejne spotkania z dziećmi z pozostałych przedszkoli oraz pierwszych klas szkół podstawowych.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.