tel. alarmowy – 986

W dniu 15.12.2017 w hali sportowej AQUA, odbyło się oficjalne zakończenie II edycji kursu samoobrony. W spotkaniu uczestniczyły kursantki, organizatorzy oraz partnerzy szkolenia. Był czas na podsumowanie kursu, wyrażenie opinii, podzielenia się spostrzeżeniami, ocenę zaangażowania kursantek.

Tym razem w szkoleniu uczestniczyło 24 Panie, z naszego miasta. Udział w uroczystym zakończeniu wzięli: Z-ca Komendanta Straży Miejskiej Zbigniew Biegański, Trener Piotr Bonikowski, Naczelnik Wydziału Prewencji Magdalena Popowczak oraz Mł. Specjalista Rafała Śliwiński i Mł. Specjalista Piotr Janiszewski, którzy czynnie uczestniczyli w prowadzonym kursie. Podczas edycji kursu, jego uczestniczki brały udział w zajęciach, m.in. z podstawowych technik i chwytów samoobrony oraz dowiedziały się między innymi, jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom i jak postępować, gdy dojdzie do ewentualnej napaści. Uczestniczki kursu dowiedziały się także, jak wykorzystać do samoobrony przedmioty codziennego użytku, takie jak torebka czy inne przedmioty w niej przenoszone oraz jak udzielić pierwszej pomocy przedmedycznej. Oprócz zajęć praktycznych, Panie uczestniczyły również w zajęciach teoretycznych. Dotyczyły one psychologii rozpoznawania sytuacji zagrożenia między innymi w środkach komunikacji publicznej. Kursantki dzięki zajęciom prowadzonym przez trenera sportów walki oraz eksperta ds. ochrony osobistej, Piotra Bonikowskiego mogły także pogłębić swoją wiedzę, z zakresu obrony koniecznej i stanu wyższej konieczności, a także przemocy w rodzinie. Na kursie przedstawiono również aspekty prawne samoobrony. Z rąk organizatorów, Panie otrzymały certyfikaty i gratulacje z okazji ukończenia szkolenia. Miłym zaskoczeniem dla organizatorów były przygotowane przez uczestniczki kuru podziękowania, które przekazane zostały organizatorom z rąk uczestniczek, w formie oryginalnego pomysłu prac autorskich, za które funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie serdecznie dziękują. Należy pamiętać, że to nie ostatnie spotkanie na macie. Na początku 2018 roku zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji kuru „Bezpiecznej Żyrardowianki”.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.