tel. alarmowy – 986

W nocy z 10/11.12.2017 około godziny 02.04 operator monitoringu wizyjnego Straży Miejskiej w Żyrardowie, prowadząc obserwację rejonu dworca PKP, przy Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego zauważył, trzech mężczyzn stojących przed wejściem do budynku dworca, którzy prawdopodobnie spożywają alkohol oraz wprowadzając do nosa jakiś proszek.

Dyżurny SM niezwłocznie powiadomił o powyższym fakcie Policję, która po paru minutach pojawiła się na miejscu zdarzenia. Operator  monitoringu, w dalszym ciągu obserwował grupę mężczyzn, do czasu pojawienia się na miejscu patrolu KPP.  W wyniku podjętej interwencji jeden mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do komisariatu, w celu przeprowadzenia dalszych czynności wyjaśniających.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.