tel. alarmowy – 986

Straż Miejska w Żyrardowie od wielu lat prowadzi szeroką działalność profilaktyczną. W tym obszarze najbardziej aktywny jest funkcjonariusz prewencji szkolnej, kierownik referatu PI Dariusz Bartosiewicz, który jest inicjatorem szeregu działań w tym zakresie, ukierunkowanych na edukację dzieci i młodzieży naszego miasta. W ramach współpracy utrzymujemy stały kontakt z dyrektorami, pedagogami, psychologami i wychowawcami placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych. Naszym celem jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa na terenie obiektów oświatowych, wyeliminowanie i przeciwdziałanie przejawom demoralizacji, przemocy oraz zapobieganie popełniania czynów karalnych, poprzez proponowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu i eliminowanie zachowań ryzykownych.  W tym roku  urodził się pomysł na nowe rozwiązanie profilaktyki skierowane dla najmłodszych, jakim jest „Autochodzik”. Taka pomoc dydaktyczna z pewnością ułatwi profilaktykę uświadamiania dzieci z uwagi na czyhające na nie niebezpieczeństwa, na drogach publicznych. Edukacyjne Miasteczko ma na celu uświadomienie dzieciom, jak poruszać się po drogach  publicznych zgodnie z przepisami ruchu drogowego. Takim pomysłem funkcjonariusze SM chcieli dotrzeć z edukacją do najmłodszych poprzez zabawę. W związku z powyższym, idąc na przeciw potrzebom najmłodszej społeczności lokalnej w Żyrardowie, straż miejska zakupiła edukacyjne miasteczko „Autochodzik”. Już od grudnia tego roku, funkcjonariusze ze Straży Miejskiej w Żyrardowie, która w ramach programu „Bezpieczne Miasto”, będą przeprowadzili zajęcia o bezpiecznym poruszaniu się po drodze i w jej pobliżu. Dzieci z poszczególnych placówek przedszkolnych, będą bawiły się w kolorowym miasteczku drogowym, który jest wieloelementowym zestawem edukacyjnym dostosowanym do poziomu rozwoju ruchowego dzieci w wieku 3-8 lat. „Autochodzik” daje szerokie możliwości nauki ruchu drogowego, poprzez zabawy edukacyjne. Pozwala on na symulacje sytuacji spotykanych w życiu codziennym na drodze. Podczas zajęć najmłodsi uczestnicy spotkania, będą utrwalać sobie zasady ruchu drogowego, jako piesi oraz jako kierowcy pojazdów. Dlatego od nowego roku 2018 zapraszamy kolejne przedszkola, aby korzystały z takiego pomysłu edukowania naszych milusińskich. Każdy uczestnik spotkania otrzyma element odblaskowy, który mamy nadzieje poprawi widoczność uczestników ruchu drogowego, a tym samym poprawi jego bezpieczeństwo.

Kategorie: Wydarzenia 2017r.